‘Rentmeesters van de toekomst’ in Twente | Berenschot cases

Alliantiefabriek genereert ‘Rentmeesters van de toekomst’ in Twente

Case
Alliantiefabriek genereert ‘Rentmeesters van de toekomst’ in Twente

Deel deze case

Datum

03 april 2019

Opdrachtgever

Technology Base

De driehoek tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo kent een rijke cultuurhistorie en grote landschappelijke kwaliteiten. Als verantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twenthe omarmden Area Development Twente en opvolger Technology Base deze kwaliteiten. Om die kenmerken te behouden en te ontsluiten, is samengewerkt met het netwerk Rentmeesters van de Toekomst, opgezet door de Alliantiefabriek van Berenschot.

40 partijen, 17 samenwerkingsprojecten

Begin 2016 verzamelde de Alliantiefabriek van Berenschot uit het rijke vraag en aanbod van zo’n 40 partijen maar liefst 17 samenwerkingsprojecten in het gebied tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo. Denk aan een ruiterroute door het gebied, het plaatsen van markestenen op markegrenzen en een leerlijn over de vliegbasis voor basis- en voortgezet onderwijs.

Projecten in uitvoering

Technology Base bleef partijen en hun kennis en inzet verbinden in bijeenkomsten. Dat leidde tot nieuwe projecten, financiële steun of steun in natura. Zo kreeg Roombeek Cultuurpark steun voor de leerlijnen en ontstond er een gidsenpoule die de oude terminal kon gebruiken als startpunt voor excursies. Technology Base wierf met een klein mediaoffensief nieuwe gidsen. Er werd een oude markesteen gevonden op Twente Airport en er zijn alternatieve markestenen geplaatst die het vliegverkeer niet hinderen. Een digitaal platform ontsluit alle informatie: www.vliegbasistwenthe.info

Grondeigenaren nemen verantwoordelijkheid

De ‘Grote Samenwerking’ is een alliantie van grondeigenaren in de driehoek Hengelo, Enschede en Oldenzaal. Deze ontwikkelde met belanghebbenden en onder begeleiding van Het Oversticht een dynamische agenda voor het gebied. Dit betreft een globale visie met ideeën over recreatieve infrastructuur, bezoekerscentra of entrees in het gebied, behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische elementen en ideeën waar ruimte voor ondernemen of juist ruimte voor rust zou moeten zijn. Uit deze alliantie ontstond onder meer de werkgroep ‘Routenetwerken’.

Delen en ophalen ideeën

Voor een goede coördinatie tussen het Rentmeestersnetwerk en de grondeigenaren werd eind 2017 het tijdelijke Platform Lonnekerland opgericht: één grondeigenaar en twee mensen uit het Rentmeestersnetwerk. Zij haalden concrete ideeën op en informeerden dorpsraden in het gebied over lopende projecten en over de dynamische agenda van de grondeigenaren.

Routekaart

Om de samenhang in het gebied tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo te benadrukken, is de Routekaart Lonnekerland ontwikkeld. Het netwerk zorgde voor de juiste kennis en een kaartenmaker. De kaart ontsluit routes en horecagelegenheden en geeft informatie over het gebied. Bovendien helpt de kaart routes te optimaliseren.

Toekomst van de rentmeesters

Drie jaren rentmeesters leverde een waardevolle en groeiende kern van betrokken bewoners en organisaties op. Zij werkten aan projecten, maar hielpen elkaar ook in gesprek te komen met interessante partijen, droegen bij aan de eerste Open Dag van Technology Base en aan het verspreiden van verhalen over het gebied. Eind februari 2019 organiseerde Technology Base de laatste bijeenkomst voor de rentmeesters. Technology Base blijft het grondeigenarenoverleg faciliteren, dat aanspreekpunt blijft voor initiatieven in dit prachtige gebied.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?