Route naar 49% CO2-reductie in industrie | Berenschot cases

Route naar 49% CO2-reductie in de technologische en metallurgische industrie in kaart

Case
Route naar 49% CO2-reductie in de technologische en metallurgische industrie in kaart

Deel deze case

Datum

01 mei 2019

Opdrachtgever

FME, VNMI en de AVNeG

Nederland heeft zich in het Regeerakkoord 2018 als doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Berenschot stelde voor FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de branchevereniging voor de gieterijen (AVNeG) twee Klimaatroutekaarten op die laten zien hoe deze doelstellingen gehaald kunnen worden. Daarmee krijgen de branches en hun leden een duidelijk antwoord op de vraag hoe zij aan de slag kunnen met de energietransitie.

Broeikasgasreductie

De technologische en metallurgische industrie hebben ten opzichte van 1990 al de nodige broeikasgasreducties bereikt, onder meer door optimalisatie van processen en de reductie van PFK’s. Tot 2030 is in minder tijd echter nog een grotere reductie benodigd, met name in de CO2 -uitstoot. De twee Klimaatroutekaarten laten zien dat deze opgave voor beide industrieën groot is, maar haalbaar. Voor de technologische industrie is een combinatie van procesoptimalisatie, elektrificatie van processen en zonnepanelen op daken noodzakelijk. In de metallurgische industrie is een combinatie van CC(U)S en HIsarna specifiek van belang voor Tata Steel, en het optimaliseren van processen voor de overige industrieën. Overkoepelend geldt in de metallurgische industrie dat CO2-reductie tot 2030 met optimalisatie van huidige processen haalbaar is, maar na 2030 om radicale procesaanpassingen vraagt. De inzet van waterstof in de industrie kan hiervoor een oplossing bieden, mits het in voldoende mate beschikbaar is.

Samenwerking is noodzakelijk

De industrie is voor duurzame energie afhankelijk van de energiesector. Goede timing en afstemming zijn nodig om de doelen in 2030 te halen. Bedrijven moeten immers zo snel mogelijk weten of ze kunnen overschakelen op duurzaam gas of juist moeten inzetten op meer elektrificatie. Een robuust netwerk van gasleidingen, warmtenetten en elektriciteit is dan ook een randvoorwaarde om de transitie op tijd te laten slagen. De branches werken graag samen met de relevante partijen om dergelijke stappen te realiseren.

De Kansenkaart: oplossingen voor de energietransitie

De energietransitie vraagt om moderne en duurzame technologische oplossingen. Niet alleen in de industrie, maar ook in andere sectoren. Technologie is immers het fundament voor de verduurzaming van gebouwen, energieopwekking en mobiliteit. De leden van FME hebben vele oplossingen in huis die in andere sectoren bijdragen aan de reductie van broeikasgassen en verslimming van het energiesysteem. Berenschot verzamelde een aantal van deze innovatieve oplossingen in de Kansenkaart. Deze Kansenkaart zal komend jaar door FME verder worden uitgebreid naar honderd voorbeeldcases in verschillende sectoren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?