Postgroei | Berenschot

Thema

Postgroei

Postgroei betekent een verschuiving van (beleids)focus van kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve groei (groei van kwaliteit van leven). Wij helpen u graag bij het maken van deze omslag. Zo dragen we bij aan een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.
Afbeelding - Postgroei

Een verschuiving van (beleids)focus

Hoe zou Nederland er in 2040 uit kunnen zien als we deze omslag maken? Dat heeft Berenschotadviseur Paul Schenderling samen met 12 deskundigen uit 11 verschillende politieke partijen onderzocht. De bevindingen zijn te lezen in het boek ‘Er is leven na de groei’. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt het boek lezers mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor het dagelijkse leven van burgers.

Benieuwd welke stappen u kunt zetten?

Bent u politicus, bestuurder of beleidsmaker, op lokaal, regionaal of landelijk niveau, en bent u benieuwd welke stappen u kunt zetten om postgroei in de praktijk te brengen? Bij deze en andere vragen bieden we u graag inspiratie, advies en ondersteuning. We beschikken over actuele kennis over de implementatie van postgroei in alle relevante sectoren, variërend van de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. We bieden onderzoek, advies en ondersteuning bij implementatie, altijd in de vorm van maatwerkoplossingen op basis van de vraag van onze opdrachtgevers. Neem gerust contact met ons op, dan plannen we een vrijblijvend verkennend gesprek in.

Postgroeibeleid

Postgroeibeleid raakt vele facetten van onze samenleving: van economie, sociale zekerheid en zorg tot landbouw, energievoorziening en mobiliteit. Het thema postgroei raakt daarom aan de andere thema’s waar Berenschot zich op richt: Energietransitie, Toekomst van zorg, Transformatie van het openbaar bestuur en Toekomst van werk en organisaties. Postgroeibeleid is ook gerelateerd aan de circulaire economie, bevordering van biodiversiteit en natuur- en waterbeheer.

Stuur een vraag

Stuur een vraag of bel ons direct

Stuur een vraag