Actieagenda Trein en Luchtvaart gepubliceerd | Berenschot cases

Actieagenda Trein en Luchtvaart gepubliceerd

Case
Actieagenda Trein en Luchtvaart gepubliceerd

Deel deze case

Datum

28 december 2020

Opdrachtgever

Ministerie van IenW, KLM, ProRail, NS en Schiphol

Afgelopen jaar werkten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, KLM, ProRail, NS en Schiphol aan een gezamenlijke agenda om de internationale trein te versterken als alternatief voor en in aanvulling op het vliegtuig. Berenschot ondersteunde de vijf partijen bij het opstellen van de agenda, die 20 november naar de Tweede Kamer is gezonden.

Actieagenda Trein-Vliegtuig

Om deze agenda te realiseren, nemen de partijen om te beginnen maatregelen voor zes bestemmingen, te weten Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn. De partijen zetten zich gezamenlijk én individueel in voor deze doelstelling. “De luchtvaartsector en de internationale spoorsector zijn complexe werelden, die in de praktijk sterk van elkaar verschillen. Beide sectoren zijn bovendien hard geraakt door Covid-19”, aldus managing consultant Wouter Metzlar. “Dat het toch gelukt is om gezamenlijk deze agenda op te stellen, is een prestatie van formaat!”

De ondersteuning van Berenschot bestond uit een inhoudelijke analyse en begeleiding van het proces waarin de partijen samen afspraken maakten. De agenda is het resultaat van een intensief traject waarin de vijf partijen inzicht kregen in elkaars belangen en de context waarin eenieder opereert. Met deze agenda zien partijen dat ze ondanks de onderling verschillende belangen en contexten dezelfde doelstelling nastreven, dezelfde analyse delen en samenhangende stappen zetten.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?