Advies spoorsector | Berenschot

Dienst

Spoor

De vraag naar personenvervoer groeit (inter)nationaal. Daarnaast is het spoor een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzamer Nederland en Europa. Wij ondersteunen overheden, beheerder en vervoerders bij het vormgeven van een toekomstvast spoorstelsel.
governance spoorsector

Huidige uitdagingen personenvervoer

De betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het personenvervoer over het spoor in Nederland staan onder druk. Het is voor vervoerders moeilijk om het aantal reizigers te laten groeien en ook de piek-dalverhouding is verslechterd, wat de exploitatie nog duurder maakt. Daarbovenop lukt het vervoerders maar niet om reizigers te verleiden de auto permanent in te ruilen voor de trein. Ook personeelstekorten spelen een steeds grotere rol. 

Belangrijke troef duurzame mobiliteit

Desalniettemin blijft het spoor de belangrijkste schakel om mobiliteit op langere afstanden te verduurzamen. Dit doet het spoor beter dan de (elektrische) auto en het vraagt ook nog eens veel minder ruimte. Die troef is alleen te benutten als veel reizigers van het spoor gebruikmaken. Daarom zoeken overheden, spoorvervoerders en spoorbeheerder naar mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter en efficiënter te benutten. De EU streeft met het Vierde Spoorwegpakket vergelijkbare doelen na, door toe te werken naar één Europese spoorwegruimte. 

Wij helpen overheden en vervoerders

Wij kennen de spoorsector goed. We hebben inzicht in de (soms complexe) marktordening op het spoor en de (Europese) regelgeving, en beschikken over kennis van ontwikkelingen en innovaties op het spoor. Daarmee helpen wij overheden en vervoerders met vraagstukken op het gebied van governance en het hele spoorstelsel. Wij zijn bijvoorbeeld goed in het samenbrengen van de verschillende stakeholders, doordat wij de taal van zowel beleid als techniek spreken. 

Beleid op het gebied van spoor hangt nauw samen met allerlei andere beleidsdomeinen. Van inrichting van de leefomgeving en woonopgaven tot veiligheidsrisico's en grensoverschrijdende samenwerking met andere EU-landen. Wij werken op al deze gebieden en kunnen goed de synergie tussen beleidsterreinen vinden. Door onze kennis van mobiliteit en organisatie te verbinden, helpen wij overheden en vervoerders Nederland duurzaam bereikbaar te maken. 

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Inspelen op kansen en tegelijkertijd invulling geven aan groei, vraagt om een andere visie en aanpak. Wij helpen u op de volgende manieren om dat te organiseren: 

Strategisch advies

  • Marktordening, plannen van aanpak, markt-overheid, tussen vervoerbedrijven.  
  • Met begrip van het stelsel. 
  • Kennis van concessies. 
  • Kennis van de governance. 
  • Bestuurlijke zaken. 
  • Verstand van ruimte, beleid, bestuurlijke processen, politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Onderzoek 

  • Met inhoudelijke kennis van de spoorsector. 
  • Evaluaties. 
  • Monitoring, documentanalyse, data-analyse. 

Procesmanagement

  • Wij kennen de sector en de spelers.