Goed werk voor iedereen!

Gepubliceerd op 1 oktober 2020

Hoe krijg je mensen weer aan boord in het post-corona tijdperk? Hoe geef ik mijn personeel de regie over hun toekomst, in tijden van reorganisaties? Hoe laat ik het onderwijsaanbod beter aansluiten op mijn personeelsbehoefte? Zo maar drie van de vele actuele vraagstukken waar werkgevers momenteel mee worstelen. Voor het realiseren van goed werk voor iedereen zijn uiteraard hervormingen nodig op macroniveau. Maar u als werkgever kunt binnen uw eigen organisatie morgen al het verschil maken! Berenschot helpt u daarbij met een reeks korte artikelen over actuele HR-onderwerpen, steeds voorzien van praktische handreikingen.

De afgelopen tijd hebben tal van Nederlandse gezaghebbende instanties rapporten gepubliceerd over de uitdagingen op de arbeidsmarkt en voorstellen gedaan voor bijvoorbeeld hervormingen van het onderwijsstelsel en de sociale zekerheid. Die moeten leiden tot een sterker en rechtvaardiger staat, waarin mensen meer grip hebben op geld, leven en werk. Met goed werk voor iedereen, dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven en waarbij alle (potentiële) werkenden duurzaam actief blijven op arbeidsmarkt.

Een baan is echter niet voor iedereen weggelegd; Nederland telt nog altijd zo’n 1 miljoen werklozen en onder de ruim 3 miljoen tijdelijk werkenden, oproepcontracten, uitzendwerkers en zzp’ers is een flink aantal op zoek naar beter werk. En degenen die wel werk hebben, doen dit niet vanzelfsprekend met plezier en worden niet altijd op basis van hun talenten ingezet. Voor het realiseren van goed werk voor iedereen zijn hervormingen nodig op macroniveau. Via organisaties als VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN praten werkgevers hierover mee. Maar eventuele macrohervormingen vergen een hoop gepolder tussen overheid, werkgevers en werknemers, en nemen naar verwachting nog jaren in beslag. Voor ons welzijn en economisch verdienvermogen is echter nu al actie vereist.

Uitdagingen van HR

U als werkgever heeft hierin een belangrijke rol. Goed werk voor iedereen begint bij u! Maar wat kunt u dan doen, en vooral, hoe doet u dat dan? Wij zetten onze expertise graag in om u te helpen verhelderen wat voor u van belang is en waar u zelf mee aan de slag kunt. Daarom diepen wij komende tijd de volgende vraagstukken voor u uit:

  • Hoe ga ik aan de slag met diversiteit en inclusie binnen mijn organisatie?
  • Hoe faciliteer ik dat mijn medewerkers meebewegen met verandering, daarin proactief zijn en eigenaarschap tonen?
  • Hoe creëer ik een lerende organisatie? Hoe bevorder ik continu leren?
  • Hoe krijg je mensen weer aan boord in het post-corona tijdperk?
  • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers vitaal en met plezier aan het werk blijven en duurzaam inzetbaar zijn?
  • Hoe stimuleer ik als werkgever proactief loopbaangedrag? En hoe bied ik hen een succesvol vervolg in hun loopbaan in tijden van crisis?
  • Hoe ga ik goed om met mijn personeel tijdens een reorganisatie?
  • Hoe creëer ik een sociaal en veilig werkklimaat?

Straks uw voordeel doen met onze praktische handreikingen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief ‘Goed werk voor iedereen’ en mis geen enkele tip! Want als u erin slaagt de waarde van werk voor uw mensen te vergroten, leidt dat immers ook tot grotere waarde van uw eigen organisatie.


Nieuwsbrief

Niks willen missen en direct toegang krijgen tot exclusieve verdieping? Meld je aan voor de nieuwsbrief!