Zó voert u een tijdstudie uit in uw organisatie

Effectieve tijdbesteding van medewerkers leidt tot hogere productiviteit en motivatie Uw organisatie verandert voortdurend. Nieuwe werkwijzen, productieconcepten en methodes verbeteren uw werkprocessen.

Effectieve tijdbesteding van medewerkers leidt tot hogere productiviteit en motivatie

Uw organisatie verandert voortdurend. Nieuwe werkwijzen, productieconcepten en methodes verbeteren uw werkprocessen. Maar hoe efficiënt en effectief is de tijdbesteding van uw medewerkers (en machines)?

Worden medewerkers niet onnodig belast met niet-waarde-toevoegende activiteiten zoals administratie, overleg en ‘zoekwerk’. Regelmatig ervaren medewerkers ook een hoge werkdruk, waardoor ontstaat dit?

Een tijdstudie geeft inzicht. En met dit inzicht kun je verbeteren.

Wist u bijvoorbeeld dat een medewerker gemiddeld maar ongeveer de helft van zijn of haar tijd direct waarde toevoegende handelingen uitvoert? En dat door het slimmer organiseren van planning, werkvoorbereiding en organisatie dit kan worden verbeterd tot ca. 70%?

Berenschot heeft hier ruime ervaring mee. Of het nu om een fabricage proces gaat of om een dienstverleningsproces, wij hebben altijd een methode die het juiste inzicht geeft.

De meest voorkomende methodes we toepassen zijn:

  1. Continue tijdsregistratie: hierbij wordt van iedere uitgevoerde activiteit de daadwerkelijke tijdsbesteding gemeten
  2. Multi-moment opname: bepalen van de gemiddelde tijdsbesteding door middel van het uitvoeren van steekproeven

Berenschot gebruikt voor de tijdsmeting de modernste technieken

Voor het snel, effectief en efficiënt uitvoeren van de meting gebruiken wij een zelfontwikkelde applicatie die draait op zowel IOS als Android. De gegevens worden digitaal geregistreerd, eventueel met foto’s en opmerkingen. Meten kunt u zelf of door ons laten doen.

Gericht aan de slag met de resultaten om uw werkprocessen te verbeteren

Na het uitvoeren van de meting bespreken wij samen met u de resultaten. Op basis van onze ruime ervaring in verschillende sectoren gaan we in gesprek over waar de meeste winst te behalen is.

Berenschot heeft ruime ervaring in diverse sectoren

Onze ervaring in de uitvoering van tijdstudies vindt u onder andere in de volgende sectoren:

U wilt een tijdstudie (laten) uitvoeren?

Neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s en dan kijken we samen hoe wij u zouden kunnen helpen!