Camps, Theo

Geassocieerd consultantt.camps@berenschot.nl0302916916Als geassocieerd consultant ben ik vanaf juni 2017 verbonden aan de Berenschot Groep. In de  voorafgaande jaren gaf ik van 2003 tot 2017 als bestuursvoorzitter leiding aan de Berenschot Groep. Naast een aantal bestuurlijke en toezichthoudende rollen ben ik ben ik als hoogleraar organisatiekunde & bestuurskunde verbonden aan Tias School for Business and Society van Tilburg University. Het Governance Lab vormt daar de thuisbasis. Het Lab is een verzamelplaats voor hoogleraren en onderzoekers (van binnen en van buiten de universiteit) die zich met governance-thema's bezig houden, een inspirerende academische werkplaats.High tech, High touchVoordat de uitdrukking 'high tech, high touch' bestond praktiseerden Berenschotters de verbinding tussen deze onderwerpen. Kwantitatieve benaderingen van bedrijfsprocessen gingen binnen Berenschot al vroeg hand in hand met een gedegen kwalitatieve psychologenpraktijk voor assesments. Ook de hedendaagse golf van 'big data' vraagt om een meervoudige blik. Naarmate de nadruk sterker ligt op besluitvorming via algoritmes, groeit de noodzaak van aandacht voor de menselijke factor. De verbinding tussen beide dimensies heeft een rechtstreekse relatie met governance: waarop richt je besturing, hoe richt je deze in en hoe behoort deze te werken.Continue vernieuwing