Actualisatie&evaluatie Zeeland Stroomversnelling | Berenschot cases

Actualisatie en evaluatie ‘Zeeland in Stroomversnelling’

Case
Actualisatie en evaluatie ‘Zeeland in Stroomversnelling’

Deel deze case

Datum

10 mei 2021

Opdrachtgever

Provincie Zeeland

Voorjaar 2020 voerden we in een kort tijdsbestek een actualisatie en beleidsevaluatie uit van het advies ‘Zeeland in Stroomversnelling’ uit 2016 van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland. Ons rapport is direct benut bij het vormgeven van het compensatiepakket voor Zeeland vanwege het afblazen van de komst van een marinierskazerne naar Vlissingen.

Ondanks eerdere toezeggingen besloot het kabinet in februari 2020 de nieuwe marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen. Dit leidde in Zeeland tot heftige reacties. Kabinet en betrokkenen uit de provincie besloten daarom gezamenlijk te werken aan een voor alle partijen aanvaardbaar compensatiepakket. Bernard Wientjes werd daarvoor als bijzonder adviseur aangesteld. Het compensatiepakket moest voor het zomerreces van 2020 gereed zijn.

Economische gevolgen

Als onderdeel van deze opdracht vroeg de provincie Zeeland ons, op verzoek van Wientjes, het advies ‘Zeeland in Stroomversnelling’ te actualiseren en de daaruit voortvloeiende maatregelen te evalueren naar hun effect op de sociaaleconomische structuur. Aangezien de marinierskazerne was voorzien in Vlissingen, hebben we in die actualisatie ook extra aandacht geschonken aan de economische positie van Vlissingen en de impact van het besluit rondom de marinierskazerne.

Bekend met thematiek

Omdat ons evaluatierapport een rol had in het onderhandelingsproces, moesten wij onze werkzaamheden in een kort tijdsbestek uitvoeren. Desondanks zijn we erin geslaagd om op basis van documentenstudie en interviews tot een gedegen en onafhankelijk rapport te komen. Dit mede dankzij het feit dat wij in 2016 al betrokken waren bij het advies aan de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland en dus enige voorkennis hadden.

Download hier het evaluatierapport

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?