Evaluatie Stagefonds Zorg | Berenschot cases

Evaluatie Stagefonds Zorg

Case
Evaluatie Stagefonds Zorg

Deel deze case

Datum

10 mei 2021

Opdrachtgever

Ministerie van VWS

Samen met I&O Research hebben wij de Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016-2019 (ook wel Stagefonds Zorg genoemd) geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn van belang voor de aanpak van de arbeidsmarkttekorten in de zorg. Eind januari 2021 heeft minister Van Ark ons eindrapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

In ons evaluatieonderzoek hebben we gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling. De toekomstverkenning was erop gericht om in het betrokken onderwijs- en zorgveld mogelijke aanpassingen van de regeling te toetsen met betrekking tot de reikwijdte en de procesmatige en budgettaire invulling van de huidige subsidieregeling. Het betrof hier aanpassingen die de werking van de regeling mogelijk verbeteren.

Betere kwaliteit stageplekken, netto-effectiviteit regeling onduidelijk

Ons rapport bevat een aantal heldere conclusies over de werking van de subsidieregeling in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld dat er niet meer stageplekken zijn gerealiseerd, maar dat de kwaliteit ervan wel is toegenomen, en ook dat de netto-effectiviteit van de regeling onduidelijk is. Op basis van het terugblikken en onze gesprekken met stakeholders over de toekomst van de regeling, hebben we de volgende twee hoofdaanbevelingen geformuleerd:

  • Vergroot de prikkelwerking van de regeling.
  • Stimuleer vanuit de regeling meerjarenafspraken en financiering van stageplekken.

De minister heeft de Kamer toegezegd onze aanbevelingen te betrekken bij de vormgeving van een nieuwe regeling, daar de huidige door ons geëvalueerde subsidieregeling per 1 augustus 2021 vervalt.

Download hier het rapport

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?