Historie Berenschot


1938_Logo_BerenschotHet begon met de oprichting van Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot in 1938. In 80 jaar hebben we ons ontwikkeld tot een bedrijf dat organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven van over de hele wereld helpt bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Pragmatisch, innovatief, mensgericht, onconventioneel en met veel plezier.

De geschiedenis van het bureau, van de periode voor de Tweede Wereldoorlog tot nu, is grotendeels een weerspiegeling van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De oorlogsjaren, de wederopbouw, de groei van de verzorgingsstaat, het hernieuwde marktdenken en de globalisering zijn trends die zichtbaar en voelbaar zijn.

1940-1945_tijdstudieplank Ook professionele ontwikkelingen zijn waarneembaar; oprichter B.W. Berenschot werd sterk beïnvloed door het zogenaamde scientific management. 'Meten is weten' zouden we dat vandaag de dag noemen. Tegelijkertijd was hij een man met een scherp oog voor praktijk. Die combinatie van theorie en praktijk is het fundament voor het adviesbedrijf Berenschot geworden en gebleven.

De tijden zijn veranderd. Berenschot is mee veranderd en heeft voor een deel daarin ook richting gegeven. Onze thuisbasis is Nederland. Ons speelveld is wereldwijd en onze opdrachten worden gekenmerkt door economische en politieke verhoudingen. In die context voelen we ons thuis sinds de vooroorlogse periode.

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw zijn we een innovatief bedrijf. We onderhouden sterke verbindingen met de ontwikkeling van nieuwe methoden en nieuwe kennis. Tegelijkertijd is onze voeling met vraagstukken van opdrachtgevers onze voedingsbron. Berenschotters voelen dagelijks de uitdagingen en de spanningen die hierdoor worden opgeroepen. En juist die ervaring leidt tot professionele prestaties in dienst van opdrachtgevers. Al tachtig jaar lang, met nog vele jaren voor de boeg.