Historie Berenschot


1938_Logo_BerenschotHet begon met de oprichting van Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot in 1938. In 80 jaar hebben we ons ontwikkeld tot een bedrijf dat organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven van over de hele wereld helpt bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, het verbeteren van prestaties en het bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Pragmatisch, innovatief, mensgericht, onconventioneel en met veel plezier.

De geschiedenis van het bureau, van de periode voor de Tweede Wereldoorlog tot nu, is grotendeels een weerspiegeling van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De oorlogsjaren, de wederopbouw, de groei van de verzorgingsstaat, het hernieuwde marktdenken en de globalisering zijn trends die zichtbaar en voelbaar zijn.

1940-1945_tijdstudieplank Ook professionele ontwikkelingen zijn waarneembaar; oprichter B.W. Berenschot werd sterk beïnvloed door het zogenaamde scientific management. 'Meten is weten' zouden we dat vandaag de dag noemen. Tegelijkertijd was hij een man met een scherp oog voor praktijk. Die combinatie van theorie en praktijk is het fundament voor het adviesbedrijf Berenschot geworden en gebleven.

De tijden zijn veranderd. Berenschot is mee veranderd en heeft voor een deel daarin ook richting gegeven. Onze thuisbasis is Nederland. Ons speelveld is wereldwijd en onze opdrachten worden gekenmerkt door economische en politieke verhoudingen. In die context voelen we ons thuis sinds de vooroorlogse periode.

BerenschAtkamer

De BerenschAtkamer is een permanente expositieruimte van Berenschot aan de Europalaan in Utrecht.

Gaat u vooral even kijken wat er te zien is. Via panelen en vitrines wordt de historie van 80 jaar Berenschot getoond. Een expositie waarin heden & verleden elkaar ontmoeten. Het actuele Berenschot in combinatie met de historie van het verleden.

BerenschAtkamer

De panden van Berenschot door de jaren heen

Sinds 2000 is Berenschot gevestigd in een modern kantoorpand nabij centrum en uitvalswegen van Utrecht. Het betreft een ontwerp van het Amerikaanse architectenbureau KohnPederson Fox (KPF) dat ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de Hoftoren in Den Haag.

Hieronder volgt een selectie van een aantal (historische) panden waarin het hoofdkantoor of nevenvestigingen in de loop der jaren waren gehuisvest.

Berenschot - 1938-1975 - Grundellaan Hengelo

Grundellaan, Hengelo
1938 - 1975

Berenschot - 1938-1975 - Drienerparkweg Hengelo

Drienerparkweg, Hengelo

Berenschot - 1938-1975 - Stork

In het pand van Stork

Berenschot - 1938-1975 - belastingkantoor

Bij het belastingkantoor

Berenschot - 1938-1975 - Beurs van Berlage Amsterdam

Beurs van Berlage, Amsterdam

Berenschot - 1938-1975 - Centraal Station Amsterdam

Centraal Station, Amsterdam

Vanaf 1971 vindt centralisatie plaats, de hoofdvestiging komt in Utrecht. De vestiging in Amsterdam wordt opgeheven. Hengelo blijft geopend tot 1975. In 1999 opent Berenschot een nevenvestiging in Den Haag.

Berenschot - 1971-2014 - Churchillaan Utrecht

Churchilllaan, Utrecht 
1971 - 1986

Berenschot - 1971-2014 - Bernadottelaan Utrecht

Bernadottelaan, Utrecht 
1986 - 2000

Berenschot - 1971-2014 - Den Haag

Nevenvestiging, Den Haag 1999 - 2009

Berenschot - 1971-2014 - Den Haag 2

Nevenvestiging, Den Haag 2009 - 2014

B.W. Berenschot (1895-1964)

B.W. BerenschotOprichter ir. B.W. Berenschot (1895-1964) was een echte ondernemer voor wie ondernemen ook letterlijk het tegenovergestelde was van opgeven. Een groot man met visie en feeling voor wat in het adviseursvak van betekenis zou worden, zowel qua techniek als qua markt. De benoeming tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft alsmede de uitreiking van de Amerikaanse Wallace Clark Award bevestigden zijn nationale en internationale kennis en kunde.

B.W. BerenschotBerenschot studeerde in 1921 af als civiel-ingenieur aan de Universiteit te Delft. In 1923 trad hij in dienst van Hijmans & Van Gogh, een adviesbureau voor organisatie en metaalbewerking. Op dat moment telde ons land circa vijftien mensen die zich professioneel bezighielden met het adviseren van ondernemingen over bedrijfsorganisatie. Vanuit daar begonnen Berenschot en ir. J.M. Louwerse in 1925 hun Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie Louwerse & Berenschot, dat zich aanvankelijk oriënteerde op de industrie, met name de textiel in Twente, de metaal, de confectie en de suikerwerken. In deze periode legden zij de grondslag voor de branchekennis in deze marktsectoren.

RBB - logoIn 1938 beëindigden Louwerse en Berenschot hun samenwerking vanwege verschil van inzicht over de uitoefening van het vak. Berenschot besefte dat een adviesbureau meer moest zijn dan de liefhebberij van een aantal individualistische specialisten. Alleen een groot bureau kon de continuïteit waarborgen. In 1938 richtte hij het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot op.

Op 23 januari 1964 overleed hij onverwacht, 68 jaar oud.

Bureaus voortgekomen uit Berenschot