Cluster Innovatie cirkel| Berenschot

Cluster Innovatie cirkel

Artikel
Cluster Innovatie cirkel

Deel dit artikel

Datum

25 juni 2021

Leestijd

2 minuten

Veel innovaties worden middels samenwerking ontwikkeld. Want samen innoveer je niet alleen sneller en deel je risico’s en kosten met elkaar, maar behaal je ook sterkere resultaten.

Met een heldere aanpak en samenwerkingsstrategie benut je de voordelen van samenwerken én voorkom je de nadelen. Want ja, die zijn er ook. Hoe vervelend is het om samen te werken als je verschillende ambities hebt? Of verschillende belangen? Te weinig budget?

Berenschot begeleidt innovatiesamenwerkingen op verschillende technologische thema’s , regionaal- en nationaal-niveau volgens de inmiddels beproefde Cluster Innovatie cirkel. In zes stappen verbinden we partijen, versterken we het innovatiecluster, versnellen we ontwikkelingen en verdiepen we kennis.

De stappen worden iteratief uitgevoerd, de cirkel begint steeds weer opnieuw. Instappen kan op elke gewenste plek, afhankelijk van de behoeften en vorderingen van het innovatiecluster op dat moment. Berenschot ondersteunt u bij elke stap.

Afbeelding - Cluster innovatie cirkel

Analyse

In de analysefase worden kansen in kaart gebracht, als opstap naar het maken van keuzes. Het overwegen óf en met wie er samengewerkt wordt is een belangrijke eerste vraag. Daarnaast gaat het om technologie-gedreven vragen als ‘Welke ontwikkelingen zijn er gaande?’ en ‘Welke innovaties zijn nodig om interessante toepassingsvelden te kunnen bedienen?’, maar ook om commerciële vragen als ‘Wat zijn de marktverwachtingen?’ en ‘Op welke sterktes kunnen we ons onderscheiden van andere partijen?’.

Roadmapping

In een collectieve roadmap worden keuzes gemaakt, doelen gesteld en de activiteiten om die doelen te behalen in een tijdslijn geplaatst. Op deze manier wordt het voor alle samenwerkingspartners duidelijk wat hen de komende tijd te doen staat. Ook wordt duidelijk welke competenties er nodig zijn in het innovatiecluster, waardoor het soms gewenst is nieuwe partijen te laten aansluiten in deze fase.

Project- en programmaontwikkeling

Om elke stap in de roadmap worden projecten geformuleerd. Op deze manier wordt het grotere doel aan het einde van de roadmap opgedeeld in behapbare stukken. Meerdere projecten samen kunnen een programma vormen. Elk project kent zijn eigen deelconsortium, doelstellingen, planning en budget.

Financiering

Om de geformuleerde projecten daadwerkelijk van start te kunnen laten gaan is financiering nodig. Innovatieprojecten kenmerken zich door een risico. Het is immers niet gezegd dat het lukt een oplossing te vinden voor het gestelde doel. Bovendien zijn vaak relatief veel investeringen nodig, voordat het product daadwerkelijk op de markt komt en de investeringen terugverdiend kunnen worden. Berenschot heeft een team van (subsidie)adviseurs die u helpen financiering te vinden.

Project- en programmamanagement

Samenwerkingsprojecten verlopen niet altijd vanzelf. Bovendien richten de bedrijven hun aandacht bij voorkeur op de daadwerkelijke innovatie. Berenschot verzorgt daarom graag het project- en programmamanagement voor u. Momenteel begeleidt Berenschot diverse samenwerkingsprojecten waar u bij kunt aan sluiten.

Business development

De laatste stap in de cirkel (die overigens niet het einde van de samenwerking hoeft te betekenen) is het verzilveren van de innovaties. Samen met de clusterpartners gaan we op zoek naar klanten en marktingangen. Ons uitgebreide netwerk in een breed palet aan sectoren komt hierin goed van pas. Marketing- en communicatieactiviteiten kunnen deel uitmaken van deze stap.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?