Urgentie objectivering overhead | Berenschot

Urgentie voor objectivering overhead in Ziekenhuizen stijgt

Artikel
kosten overhead ziekenhuis

Deel dit artikel

Datum

04 maart 2022

Leestijd

3 minuten

Toenemende druk op prijzen, een steeds nijpender krapte op de arbeidsmarkt en een onvermijdelijke want noodzakelijke digitaliseringslag. Zie daar drie redenen waarom ziekenhuizen, zorggroepen en laboratoria op dit moment grote behoefte hebben aan objectief inzicht in de kosten en toegevoegde waarde van hun ondersteunende diensten. Om zowel de kosten als de toegevoegde waarde van de ondersteuning – vaak de smeerolie tussen verschillende onderdelen van een organisatie – te objectiveren, doet Berenschot al jarenlang onderzoek hiernaar in de Benchmark Ziekenhuizen.

Bijna 18% van de totale kosten betreft ondersteuning

Uit ons onderzoek blijkt dat bijna 18% van de totale kosten wordt besteed aan ondersteuning. Daarbij maken we onderscheid tussen de kern van de ondersteuning (zoals HRM, financiën, ICT, kwaliteit en marketing) en ‘grijze’ ondersteuning. Met dat laatste bedoelen wij ondersteuning die vaak decentraal in het primair proces wordt geboden, zoals administratieve en secretariële taken op de poliklinieken, en inzet van polikliniekassistenten.

De kosten voor de kern van de ondersteuning bedragen (afhankelijk van het type ziekenhuis) 14% tot 15% van de totale kosten. Het aandeel kosten van de secretariaten in het primair proces en de polikliniekassistenten ligt tussen de 3% en 4% van de totale kosten.

Elk ziekenhuis is uniek, ook de ondersteuning

Hoe voor een ziekenhuis nu precies de optimale ondersteuning eruitziet, is afhankelijk van veel factoren. Denk aan het aantal locaties, de omvang, het aanbod van geleverde diensten, de inhuur of uitbesteding van diensten, het gedrag van de ondersteuning en hoe processen zijn georganiseerd tussen ondersteuning en zorgeenheden. Objectivering hiervan geeft een goed beeld van mogelijke blinde vlekken in uw ziekenhuis. Daarnaast helpt inzicht in vergelijkbare organisaties u om kritisch en met frisse blik naar de eigen organisatie te kijken en de juiste doelstellingen te verbinden aan de ondersteuning. Wat kan nog slimmer als het gaat om zo veel mogelijk waarde creëren tegen zo gering mogelijke kosten? Hoe kunt u een hoger rendement behalen uit de ondersteuning? Wat is de beste manier om de bedrijfsvoering in de toekomst in te richten? Om te komen tot de meest effectieve bedrijfsvoering voor uw organisatie, is het zaak de juiste vragen te stellen!

Balans in kosten en toegevoegde waarde

Een ziekenhuis moet zich bij de ondersteuning richten op een juiste balans tussen kosten en toegevoegde waarde voor het primaire proces, waarbij duidelijk moge zijn dat zonder ondersteuning geen ziekenhuisorganisatie mogelijk is. Het primaire proces en de ondersteuning zijn immers samen verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte organisatie; ze kunnen niet zonder elkaar. Dus is het cruciaal om de dialoog te voeren over kosten én toegevoegde waarde, op zo objectief mogelijke gronden.

Ruimte creëren voor innovatie en ambities

Hoewel wij resultaten niet willen verheffen tot norm, is het stellen van een interne norm wel belangrijk. Dat geeft namelijk duidelijkheid: hier moet het ziekenhuis het mee doen. En het levert ook prestatie-indicatoren waarop de organisatie kan sturen. Vervolgens is het zaak frequent het gesprek te voeren over de toegevoegde waarde, om met elkaar waar nodig de norm aan te passen aan veranderende behoeften, en in- en externe ontwikkelingen. Dat is dé manier om binnen uw organisatie de ondersteuning optimaal vorm te geven.

Offerte aanvragen

Wilt u uw bedrijfsvoering onderbouwd verbeteren? Vraag dan een offerte aan om de bedrijfsvoering van uw ziekenhuis te vergelijken met andere ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geertje Koppers (g.koppers@berenschot.nl) of Rika van Scherrenburg (r.vanscherrenburg@berenschot.nl).

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief