Benchmark Communicatie | Berenschot

Benchmark

Benchmark communicatie

Bent u benieuwd hoe communicatieafdelingen omgaan met actuele trends? Wilt u de positie van uw communicatieafdeling verder verstevigen? Of uw team en professionals inspireren met frisse ideeën? Neem dan deel aan de Benchmark Communicatie! 

Afbeelding - Benchmark communicatie

Het onderzoek biedt een vergelijking van uw communicatieafdeling met die bij andere overheden en publieke organisaties. Professioneel inspelen op maatschappelijke en technologische trends én tegelijkertijd de dagelijkse praktijk managen, dat is de grote uitdaging voor de communicatiefunctie. Daarbij spelen er allerlei ontwikkelingen, die verstrekkende gevolgen hebben voor de (toekomstige) werkwijze en inrichting van de communicatieafdeling. Veel afdelingen zijn dan ook bezig met de vraag: hoe moet onze communicatiefunctie eruitzien om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden? De Benchmark Communicatie kan helpen deze vraag te beantwoorden. 

De uitkomsten helpen u om onderbouwde keuzes te maken. U ontdekt waar uw afdeling afwijkt van afdelingen bij andere organisaties en waarom. En u krijgt inzicht in welke trends nu belangrijk zijn en hoe communicatieafdelingen daarop (willen) anticiperen. Deelnemers gebruiken de inzichten om de afdeling verder te professionaliseren, hun meerwaarde aantoonbaar te maken voor de top en als bron voor het jaarplan.

Resultaat

De Benchmark Communicatie geeft inzicht in talrijke kwalitatieve en kwantitatieve thema’s van communicatiefuncties. U weet na deelname:

 • Wat de inhoudelijke focus van afdelingen is
 • Welke kerntaken bij afdelingen belegd zijn en welke worden uitbesteed
 • Hoe de besturing en inrichting van communicatieafdelingen eruitzie
 • Wat de belangrijkste trends zijn en hoe afdelingen daarop (willen) inspelen
 • Wat de omvang van afdelingen is en hoe groot specifieke disciplines zijn
 • Welke salarissen gebruikelijk zijn bij publieke organisaties, ook per discipline
 • Wat de totale begroting van de afdeling is en hoe die is opgebouwd

Wij vatten alle kwalitatieve én kwantitatieve resultaten samen in een managementrapportage.

Bij de Benchmark Basis ontvangt u een rapportage met een samenvatting van alle inzichten. Hiermee kunt u uw communicatiefunctie vergelijken met andere deelnemers. De Benchmark Verdiept geeft naast de basis een advies op hoofdlijnen, plus een uitgebreide werksessie. Zo vertalen wij de resultaten naar uw praktijk en beantwoorden wij uw specifieke vragen. Bij de uitgebreide vergelijking die we doen in de Benchmark Maatwerk zijn er verschillende resultaten mogelijk, op basis van uw specifieke wensen en vraagstuk.

Werkwijze

Benchmark communicatie

Bij de Benchmark Communicatie bieden wij drie opties, te weten: Basis, Verdieping en Maatwerk.

Optie 1: Basis

Wij vergelijken uw communicatieafdeling met het gemiddelde. U krijgt een rapportage waarin u leest op welke punten uw afdeling verschilt van de referentiegroep (de andere deelnemers). Ook biedt de rapportage inzicht in de meest actuele trends en ontwikkelingen.
Uw investering: 4.000 euro (excl. btw).

Optie 2: Verdieping

Wij vergelijken uw communicatieafdeling met de meest passende referentiegroep. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties uit dezelfde sector met dezelfde kerntaken of een soortgelijke omvang. U ontvangt een rapportage waarin u leest op welke punten uw afdeling verschilt van deze specifieke referentiegroep en waarin. Ook biedt de rapportage inzicht in de meest actuele trends en krijgt u concrete aanbevelingen om de positie van uw communicatieafdeling te versterken.
Uw investering: 8.500 euro (excl. btw).

Optie 3: Maatwerk

U heeft een specifieke vraag en wilt een gerichte vergelijking. Bijvoorbeeld: Hoeveel budget wordt besteed aan publiekscampagnes? Hoe richten andere organisaties interne communicatie in? Wat zijn gemiddelde salarissen voor woordvoerders en adviseurs? In dat geval ontwerpen wij in overleg met u een onderzoek op maat.

Wilt u een maatwerkonderzoek uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De Benchmark Basis vraagt een investering van € 4.000,- (excl. BTW). De Benchmark Verdiept vraagt een investering van € 8.500,- (excl. BTW).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag