Benchmark Communicatie | Berenschot

Benchmark

Benchmark communicatie

Doe mee aan de Berenschot Benchmark Communicatie en raak geïnspireerd door nieuwe trends en ontwikkelingen, frisse ideeën en inzichten van collega-organisaties. Gebruik de uitkomsten en til uw communicatiefunctie naar een hoger niveau.

Afbeelding - Benchmark communicatie

Professioneel inspelen op maatschappelijke en technologische trends én tegelijkertijd de dagelijkse praktijk managen, dat is de grote uitdaging voor de communicatiefunctie. Daarbij spelen er allerlei ontwikkelingen, die verstrekkende gevolgen hebben voor de (toekomstige) werkwijze en inrichting van de communicatieafdeling. Veel afdelingen zijn dan ook bezig met de vraag: hoe moet onze communicatiefunctie eruitzien om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden? De Benchmark Communicatie kan helpen deze vraag te beantwoorden. Deze maakt een vergelijking met collega-organisaties als het gaat om de communicatiefunctie. Dat geeft inzicht en inspiratie en biedt concrete aanknopingspunten om te komen tot verbeteringen.

Resultaat

De Benchmark Communicatie geeft inzicht in talrijke kwalitatieve en kwantitatieve thema’s van communicatiefuncties:

 • Wat is de focus van communicatieafdelingen? Welke rollen en kerntaken zijn er belegd? Hoe ontwikkelen die rollen zich?
 • Hoe is de communicatieafdeling georganiseerd? Uit welke teams bestaat de afdeling? Hoe werkt de afdeling samen in de organisatie? En over welke competenties beschikt de afdeling?
 • Hoe gaat de communicatieafdeling om met trends en ontwikkelingen? Wat zijn de belangrijkste dilemma’s en uitdagingen voor de afdeling in het komende jaar? Wat doen vakgenoten?
 • Hoe wordt de communicatiestrategie bepaald? Waar ligt de inhoudelijke focus? Hoe behouden afdelingen hun koers in de hectiek van alledag?

Bij de Benchmark Basis ontvangt u een rapportage met een samenvatting van alle inzichten. Hiermee kunt u uw communicatiefunctie vergelijken met andere deelnemers. De Benchmark Verdiept geeft naast de basis een advies op hoofdlijnen, plus een uitgebreide werksessie. Zo vertalen wij de resultaten naar uw praktijk en beantwoorden wij uw specifieke vragen. Bij de uitgebreide vergelijking die we doen in de Benchmark Maatwerk zijn er verschillende resultaten mogelijk, op basis van uw specifieke wensen en vraagstuk.

Werkwijze

Benchmark communicatie

Bij de Benchmark Communicatie bieden wij drie opties, te weten: Basis, Verdiept en Maatwerk.

Optie 1: Benchmark Basis

In het basisonderzoek vergelijken we uw communicatiefunctie met die van andere deelnemers. Bij dit traject vult u een vragenlijst in. Daarna vergelijken wij uw data met de referentiegroep (de andere deelnemers). Alle inzichten en ideeën vatten wij samen in een visuele rapportage. We sluiten af met een bijeenkomst met alle deelnemers voor een toelichting op de algemene resultaten.

Optie 2: Benchmark Verdiept

Dit betreft het basisonderzoek plus een vervolgtraject waarin we extra verdieping aanbrengen. U kunt denken aan een extra diepte-interview waarin we ingaan op uw specifieke vragen en u op basis van de uitkomsten een advies op hoofdlijnen geven. Of aan een uitgebreide werksessie met uw team waarin we de vertaalslag maken van de resultaten naar de plannen en de dagelijkse praktijk van uw afdeling.

Maatwerk

Geen vraagstuk is hetzelfde. Op basis van uw specifieke behoefte ontwerpen we een maatwerkonderzoek, bijvoorbeeld een sectorale vergelijking of een vergelijking met een aantal organisaties naar keuze. Zo vergeleek Berenschot bijvoorbeeld alle rijksinspecties. Ook een verdiepend onderzoek op een specifiek thema behoort tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan budget, inrichting van de afdeling of trends rond bepaalde kerntaken.

Wilt u een maatwerkonderzoek uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De Benchmark Basis vraagt een investering van € 2.000,- (excl. BTW). De Benchmark Verdiept vraagt een investering van € 6.000,- (excl. BTW).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag