Benchmark IT care| Berenschot

Benchmark

Benchmark IT care

Doe mee aan de Berenschot Benchmark IT care en krijg inzicht in hoe uw IT scoort in vergelijking met andere zorginstellingen. Waardevolle informatie waarmee u de sturing op uw IT kunt verbeteren.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

De digitale transformatie bij zorgorganisaties ontwikkelt zich rap en dat is ook zichtbaar in het bestedingspatroon. Informatieveiligheid en cybersecurity staan steeds prominenter op de agenda en cloudoplossingen winnen steeds meer terrein. Dit heeft grote gevolgen voor de IT. De Benchmark IT care (VVT, GHZ, GGZ) laat u zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare zorgorganisaties. Vergelijking van de uitkomsten met die van andere zorgorganisaties geeft u een compleet en gedetailleerd beeld van uw IT. Deelname aan de benchmark biedt gerichte sturingsinformatie om onderbouwd te kunnen verbeteren.

Resultaat

Het Berenschot Benchmark Instituut staat garant voor een valide benchmarkmethodiek. Zo borgen wij een vergelijking van appels met appels. Deelname biedt u de volgende meerwaarde:

 • Objectieve informatie over de formatie, kosten en opbrengsten van uw IT – kwalitatief én kwantitatief.
 • De mogelijkheid om te leren van de meest actuele inzichten en best practices van collega-organisaties.
 • Inzicht in het IT-verbeterpotentieel, dat kan dienen als onderbouwing en hulpmiddel bij budgettering en besluitvorming.
 • Uw eigen online benchmarkportal met toegang tot het dashboard met alle benchmarkuitkomsten en vergelijkingen.
Werkwijze

Benchmark IT care

U kunt meedoen aan de jaarlijkse groepsronde of instappen op een zelf gekozen moment. De werkwijze is als volgt:

 • Na inschrijving ontvangt u de benodigde documentatie om van start te gaan en een persoonlijk account voor het online benchmark portal, waar u de vragenlijst en uitkomsten kunt raadplegen.
 • We organiseren een startbijeenkomst waarin we de benchmark en vragenlijst doornemen. We bespreken tevens uw eventuele wensen met betrekking tot aanvullende vragen en actuele onderwerpen. Nadat wij dit hebben verwerkt, kunt u aan de slag met de online vragenlijst.
 • Gedurende de periode dat u bezig met het invullen, staat onze helpdesk voor u klaar in het geval van vragen. Ook organiseren we een tussentijdse bijeenkomst om de voortgang en vragen te bespreken.
 • Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, checken wij deze op juistheid en volledigheid. We plannen een gesprek met u in om de ingevulde vragenlijst en conceptuitkomsten door te nemen. U krijgt na het gesprek de gelegenheid om, indien nodig, uw gegevens nog te corrigeren.
 • Wanneer de definitieve versie van de vragenlijst gereed is, ontvangt u de uitkomsten in uw eigen online portal. Daar vindt u een dynamisch dashboard met alle uitkomsten en vergelijkingen.
 • Tevens ontvangt u een persoonlijke rapportage met de uitkomsten en een duiding daarvan. In een persoonlijk gesprek nemen we de uitkomsten met u door.
 • Tot slot organiseren we bij de groepsronde een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemers om de uitkomsten van de benchmark, duiding van de verschillen en best practices met elkaar te bespreken.
Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • De Benchmark IT care vormt een verdieping op de organisatiebrede Benchmark Care van Berenschot.
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Benchmark IT care
€ 4.500,-