Benchmark Kostprijs Hulp bij huishouden | Berenschot

Benchmark

Benchmark Kostprijs Hulp bij huishouden

De Berenschot Benchmark Kostprijs Hulp bij huishouden geeft u als aanbieder van huishoudelijke hulp inzicht in hoe uw kostprijs zich verhoudt tot die van collega-organisaties.

Afbeelding - Benchmark Kostprijs Hulp bij huishouden

We zien, onder andere in de jaarlijkse Benchmark Care, dat veel zorgaanbieders verlies maken op Wmo-gefinancierde producten. Gemeentelijke tekorten zetten tarieven onder toenemende druk. Sectorspecifiek referentiemateriaal op de verschillende kostprijsparameters (functiemix, productiviteit, overhead, opslagen) kan helpen om uit deze discussie te komen.

Berenschot heeft eerder in opdracht van de VNG, ActiZ, Zorgthuisnl, de Nederlandse GGZ en Sociaal Werk Nederland een rekentool ontwikkeld die helpt om tarieven huishoudelijke ondersteuning te berekenen. Goed referentiemateriaal ontbreekt echter om de hoogte van de kostprijselementen te onderbouwen richting financiers. Dat terwijl dergelijk sectorspecifiek referentiemateriaal ontzettend helpt om het goede gesprek over tarieven te voeren en bovendien de interne bedrijfsvoering te toetsen.

Berenschot heeft daarom met de sector een kostprijsbenchmark ontwikkeld, waarin de kostprijs voor u wordt berekend én de verschillende kostprijselementen gedetailleerd worden vergeleken met de andere deelnemers.

Resultaat

De Benchmark Kostprijs Hulp bij huishouden geeft onder andere inzicht in:

 1. de hoogte van de verschillende kostprijselementen voor de individuele aanbieder,
 2. de opbouw van de kostprijs van de individuele aanbieder,
 3. hoe de verschillende kostprijselementen te beïnvloeden zijn,
 4. hoe de individuele organisatie zich verhoudt tot collega-organisaties (referentiegroep).

Alle deelnemende organisaties vergelijken we met de referentiegroep. Daarbij kijken we naar de volgende zaken:

 • kosten en kostenverdeling per kostensoort,
 • formatie per functie,
 • inschaling en functiemix van het primaire proces,
 • overheadformatie en -kosten,
 • gemiddelde salarislasten,
 • verhouding vaste contracten t.o.v. flexibele contracten,
 • opbouw van de productiviteit,
 • opbouw totale personeelskosten,
 • financiële situatie (diverse financiële ratio’s),
 • kostprijzen voor hulp bij het huishouden.
Werkwijze

Benchmark Kostprijs Hulp bij huishouden

In april starten we met een gezamenlijke bijeenkomst. Daarin bespreken we het kostprijsmodel, het daarvan afgeleide invulformat en de planning met u en andere deelnemers. Tijdens deze startbijeenkomst staan we ook stil bij uw specifieke wensen, zoals extra aandacht voor specifieke onderwerpen. De input uit deze bijeenkomst verwerken wij direct in een definitieve versie van het model en het invulformat, dat u vervolgens kunt invullen.

Alle antwoorden worden vervolgens geanonimiseerd en elke organisatie krijgt een individuele rapportage.

We sluiten aan op de jaarrekening. Daarbij verwerken wij de ingevulde gegevens, maken een conceptvergelijking en plannen met elke organisatie een validatiegesprek in. Na verwerking van eventuele aanpassingen ontvangt u uw eigen rapportage. De einduitkomsten bespreken we met elkaar tijdens een slotbijeenkomst, waarbij ook alle ruimte is voor reflectie en kennisdeling over en weer. Daarnaast stellen we een sectorbeeld op. 

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Wij hebben diepgaande kennis van het sociaal domein, kostprijzen en benchmarken.
 • Onze referentiecijfers zijn de afgelopen jaren van grote waarde gebleken voor de sector.
 • Wij staan voor onze onafhankelijkheid.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De investering die deze benchmark met zich meebrengt is afhankelijk van de omzet huishoudelijke hulp.

 • Voor organisaties met minder dan 5 miljoen omzet vraagt het een investering van € 2.900,- (excl. BTW).
 • Voor organisaties met 5 tot 25 miljoen omzet vraagt het een investering van € 4.200,- (excl. BTW).
 • Voor organisaties met meer dan 25 miljoen omzet vraagt het een investering van € 5.500,- (excl. BTW).

De kosten worden gedragen door alle deelnemers waarbij onderscheid gemaakt wordt naar de grootte van deelnemers op basis van de omzet huishoudelijke hulp (2023). Bij meer dan 25 deelnemers krijgt iedere deelnemende organisatie een korting van € 200,-.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag

Wilt u niet deelnemen aan de benchmark maar wel uw kostprijs in inzichtelijk hebben ga naar Kostprijs berekenen voor aanbieders in de zorg.