Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening | Berenschot

Benchmark

Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Hoe verhoudt de overhead van uw organisatie zich tot die van vergelijkbare organisaties in de zakelijke dienstverlening? Op die vraag krijgt u een antwoord door deel te nemen aan de Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening.

Afbeelding - Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Economische, technologische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Dit brengt kansen en bedreigingen met zich mee. Het vraagt van organisaties om robuust en wendbaar te zijn. Met een evenwichtige balans tussen de omvang en kosten van het primaire proces enerzijds en die van de overhead anderzijds. Veel organisaties vragen zich echter af hoe een redelijke omvang van de overhead eruit ziet en welke kosten daarmee gemoeid zouden moeten zijn. Een nauwkeurige vergelijking van de overhead van uw organisatie ten opzichte van relevante soortgelijke organisaties geeft inzicht in concrete verbetermogelijkheden. Zo kunt u een overhead inrichten die past bij de strategie van uw organisatie.

Resultaat

De Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening levert een kwantitatieve vergelijking:

 • Inzicht in formatie-omvang en kosten van uw overhead, inclusief uitbesteding, in vergelijking met andere organisaties in uw sector.
 • Concrete handvatten voor het opstellen van budgetten, maken van afdelingsplannen en de keuze voor outsourcing.
 • Een vergelijking op maat, zo goed mogelijk passend bij uw organisatie.
 • Een specifieke rapportage (pdf) met inzichten ten aanzien van de relatieve omvang van uw overhead en gekwantificeerd verbeterpotentieel.
 • Een (online) presentatie waarin wij de uitkomsten, inzichten en aandachtspunten toelichten.

U ontvangt een rapportage met een managementsamenvatting en een uitgebreide cijferbijlage. Hierbij geven wij ook ‘best practices’ per afdeling weer, met daarbij een toelichting. Daarnaast geven onze adviseurs een presentatie, bij u op locatie, van de uitkomsten en aandachtspunten van het benchmarkonderzoek.

Werkwijze

Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Branches

Wij voeren het benchmarkonderzoek uit in de volgende branches:

 • Accountancy en Advies
 • Ingenieursbureaus, Research- & kennisinstellingen en Engineering-bedrijven
 • Advocaten, Rechtsbijstand & Juridische dienstverlening
 • ICT dienstverleners
 • Openbaarvervoerbedrijven, Transport & logistiek
 • Pensioenuitvoerders
 • Verzekeraars
 • Uitgeverijen
 • Vakbonden en Brancheorganisaties

Functies en onderdelen

In deze benchmark vergelijken wij alle overhead-afdelingen van uw organisatie op totaalniveau en onderliggende functies: 

 • Generieke overhead
  • Management & secretariaat
  • HRM
  • Finance & Control
  • Communicatie & PR
  • ICT
  • Facility
 • Overige indirecte functies
  • Kwaliteit
  • Sales & support
  • Product management
  • Business development
  • Productontwikkeling
  • Marktonderzoek
  • Juridische Zaken

Variabelen

Wij brengen hierbij de volgende variabelen in kaart:

 • Het aantal formatieplaatsen (fte) per afdeling en per functie
 • De personeelskosten per afdeling en per functie
 • De kosten van inhuur en uitbesteding per afdeling
 • Kengetallen en volumedrivers per afdeling en per functie

Proces

Na inschrijving ontvangt u van ons elektronisch de vragenlijst. Deze vult u in en stuurt u binnen twee weken terug. Daarna verwerken en analyseren wij de resultaten. Tenslotte maken wij een afspraak met u en presenteren wij uw resultaten ten opzichte van de benchmark in een bedrijfsspecifieke rapportage. Dit alles binnen een tijdbestek van 5 weken. Wenst u een kortere doorlooptijd? Dan is een individueel traject mogelijk. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden. Neem contact met ons op voor passende en persoonlijke afspraken.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Deze benchmark vraagt een investering van € 9.950,- (exclusief btw).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag