Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening | Berenschot

Benchmark

Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Neem deel aan de Berenschot Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening en raak geïnspireerd door soortgelijke organisaties als het gaat om hoe u kunt komen tot optimale ondersteuning van het primaire proces met zo min mogelijk overheadkosten.

Afbeelding - Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Veel organisaties zijn bezig met plannen voor de toekomst. De ontwikkelingen gaan steeds harder. Dit alles brengt nieuwe kansen met zich mee en ook bedreigingen. Het is belangrijk dat uw organisatie robuust en tegelijkertijd wendbaar is om in te kunnen spelen op alle veranderingen. Toekomstbestendig te zijn. Dit alles vereist een marktconform of lager kostenniveau en maximale flexibiliteit. Relevante vraag is dan of de balans tussen de omvang en kosten voor het primaire proces en die van de overhead op orde is. En wat een redelijke, passende balans is tussen de omvang en kosten van de overhead? Hoe wordt het primair proces optimaal ondersteund? Op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen en waarin moet u juist investeren? De Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening helpt u deze vragen te beantwoorden.

Resultaat

De Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening levert een kwantitatieve vergelijking:

 • Inzicht in formatie-omvang en kosten van uw overhead, inclusief uitbesteding, in vergelijking met andere organisaties in uw sector.
 • Concrete handvatten voor het opstellen van budgetten, maken van afdelingsplannen en de keuze voor outsourcing.
 • Een vergelijking op maat, zo goed mogelijk passend bij uw organisatie.
 • Een specifieke rapportage (pdf) met inzichten ten aanzien van de relatieve omvang van uw overhead en gekwantificeerd verbeterpotentieel.
 • Een (online) presentatie waarin wij de uitkomsten, inzichten en aandachtspunten toelichten.

U ontvangt een rapportage met een managementsamenvatting en een uitgebreide cijferbijlage. Hierbij geven wij ook ‘best practices’ per afdeling weer, met daarbij een toelichting. Daarnaast geven onze adviseurs een presentatie, bij u op locatie, van de uitkomsten en aandachtspunten van het benchmarkonderzoek.

Werkwijze

Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Wij voeren het benchmarkonderzoek uit in de volgende sectoren:

 • Accountancy en Advies.
 • Ingenieursbureaus, Research- & kennisinstellingen en Engineering-bedrijven.
 • Advocaten, Rechtsbijstand & Juridische dienstverlening.
 • ICT dienstverleners.
 • Openbaarvervoerbedrijven, Transport & logistiek.
 • Pensioenuitvoerders.
 • Verzekeraars.
 • Uitgeverijen.
 • Vakbonden en Brancheorganisaties.

In de benchmark vergelijken wij alle overhead-afdelingen van uw organisatie op totaalniveau en onderliggende functies: 

 • Generieke overhead
  • Management & secretariaat
  • HRM
  • Finance & Control
  • Communicatie & PR
  • ICT
  • Facility
 • Overige indirecte functies
  • Kwaliteit
  • Sales & support
  • Product management
  • Business development
  • Productontwikkeling
  • Marktonderzoek
  • Juridische Zaken

Wij brengen hierbij de volgende variabelen in kaart:

 • Het aantal formatieplaatsen (fte) per afdeling en per functie.
 • De personeelskosten per afdeling en per functie.
 • De kosten van inhuur en uitbesteding per afdeling.
 • Kengetallen en volumedrivers per afdeling en per functie.

Na inschrijving ontvangt u van ons elektronisch de vragenlijst. Deze vult u in en stuurt u binnen twee weken terug. Daarna verwerken en analyseren wij de resultaten. Tenslotte maken wij een afspraak met u en presenteren wij uw resultaten ten opzichte van de benchmark in een bedrijfsspecifieke rapportage. Dit alles binnen een tijdbestek van 5 weken. Wenst u een kortere doorlooptijd? Dan is een individueel traject mogelijk. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden. Neem contact met ons op voor passende en persoonlijke afspraken.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Deze benchmark vraagt een investering van € 9.950,- (exclusief btw).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag