Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO)| Berenschot

Benchmark

Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO)

Neem deel aan de Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO) onderwijs en krijg inzicht in hoe uw onderwijsinstelling de middelen besteedt en waar verbeterpotentieel zit.

Afbeelding - Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO)

Onderwijsbesturen moeten keuzes maken hoe zij omgaan met de besteding van de Rijksbekostiging. Het uitgangspunt is over het algemeen dat er zoveel mogelijk middelen naar het primair proces toe moeten gaan. Naar ondersteuning vanuit het bestuursbureau (bedrijfsvoering) en de kosten daarvan wordt vaak kritisch gekeken door de scholen. Het idee is vaak dat het ‘dure overhead’ is. Bedrijfsvoering en onderwijs worden in de dagelijkse praktijk niet als elkaars verlengde gezien, maar als twee aparte werelden. De wereld van de bedrijfsvoering is de wereld van het ‘bestuurskantoor’, van het bestuur, van de regelgeving, en de wereld van financiën en administratieve verplichtingen. De wereld van het onderwijs is de wereld van de klas, de school, de leerlingen en de docenten. Het onderwijs ziet de bedrijfsvoering eerder als bedreiging dan als hulp.

De Benchmark Primair en voortgezet onderwijs is het hulpmiddel om deze discussie op de juiste manier te kunnen voeren. Deze laat in detail zien hoe andere organisaties de bedrijfsvoering hebben ingericht en hoe de eigen organisatie zich verhoudt tot anderen.

Resultaat

De Benchmark Primair en voortgezet onderwijs helpt u op een objectieve en betrouwbare manier met de verantwoording van uw bedrijfsvoering:

 • Inzicht in formatie en kosten: hoe verhoudt de formatie op de scholen zich ten opzichte van het bestuursbureau? Hoe is deze verhouding bij vergelijkbare onderwijsorganisaties?
 • Inzicht in de uitgaven per functie (zowel eigen medewerkers als inhuur of uitbesteding) en hoe dit zich verhoudt tot een relevante referentiegroep zorgt voor handvatten voor een optimale inrichting van de ondersteuning en daarmee vermindering van kosten.
 • Concrete handvatten om beslissingen te nemen en om de ondersteuning optimaal in te richten en mogelijk daarmee de kosten te verminderen of de kwaliteit te verbeteren.
 • Transparantie over de inzet van uw middelen, bijvoorbeeld richting de maatschappij, ouders, het ministerie, de ondernemingsraad of uw medezeggenschapsraad.
Werkwijze

Benchmark Primair en voortgezet onderwijs (POVO)

Introductie

Wij nemen na aanmelding contact met u op voor een korte introductie. Daarin gaan we in op de situatie binnen uw organisatie en nemen we de instructie bij de benchmark samen door. De Benchmark Onderwijs is een geijkte methode. Doordat we het aanleveren van gegevens hebben geautomatiseerd, bent u 80% minder tijd kwijt dan voorheen. Nu lukt het besturen om in één dag de benchmarkgegevens aan te leveren en een conceptresultaat van de benchmark te bekijken.

Online portaal

We werken met een online portaal. Daar kunt u – op basis van de instructie - zelf gegevens uploaden en wordt u stapsgewijs door de verwerking geleid. We maken gebruik van open data. Hierdoor hoeft u reeds bekende gegevens niet allemaal opnieuw op te geven. Dat beperkt de gegevensinvoer zo veel mogelijk. In de stapsgewijze verwerking van uw gegevens, maken we het u zo gemakkelijk mogelijk. De verwerkte gegevens worden in een tussenstap overzichtelijk gepresenteerd. Hierdoor kan u precies zien hoe uw opgave is verwerkt. Het is overigens ook mogelijk de gegevensverwerking door ons te laten begeleiden.

Rapportage

Na de verwerking kunt u online uw interactieve eindrapportages bekijken. Wij geven indien u dit wenst een uitgebreide presentatie van de uitkomsten voor bestuur of raad van toezicht. Daar nemen wij de duiding en mogelijke acties met u door. Zo kunt u zelf kennis vergaren over uw peer group en daaruit conclusies kan trekken. Uiteraard blijft het mogelijk een rapport te ontvangen met daarin de belangrijkste uitkomsten, een analyse en conclusie van de benchmarkvergelijking.

Module Toegevoegde waarde overhead

De toegevoegde waarde van overhead is optimaal als de benodigde kwaliteit wordt geboden tegen minimale kosten. Dit vraagt inzicht, zowel in de omvang als de toegevoegde waarde van uw overhead. Optioneel kunnen we voor u op basis van aanvullend onderzoek inzicht geven in de toegevoegde waarde van de overhead. Dit vraagt een extra investering van € 5.575,-

Het verhaal achter de cijfers

Veel onderwijsinstellingen die deelnemen aan deze benchmark willen meer inzicht in ‘het verhaal achter de cijfers’. Daartoe kunnen we aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld in de vorm van interviews of -werksessies. Afhankelijk van uw wensen vraagt dit onderzoek een additionele investering van € 5.000, - tot € 7.000,-. Op basis van uw wensen stellen we op maat een aanvullende offerte op.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Deze benchmark vergelijkt tot op het functieniveau, maakt onderscheid tussen centrale en decentrale overhead en haalt verborgen overhead boven water.
 • Berenschot verzorgt al sinds 2004 benchmarks voor onderwijsinstellingen en blijft deze ontwikkelen.
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Deze benchmark bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intake
 • Toegang tot benchmarkplatform (voor het volgen van de gegevensverwerking en de toegang tot online rapportages)
 • Dataverwerking en -analyse door Berenschot inclusief validatiegesprek
 • Bespreking uitkomsten aan de hand van de online rapportages
 • Rapportage met conclusie en advies
 • Presentatie voor CvB, RvT, DO en/of (G)MR.

De prijs voor deze benchmark is afhankelijk van het aantal leerlingen binnen uw instelling. In onderstaande tabel ziet u de prijzen die we hanteren.

Meer dan 15.000 leerlingen
Heeft uw instelling meer dan 15.000 leerlingen? Neem dan contact op met Leonore Das voor een prijs op maat.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag