Benchmark Sociaal domein | Berenschot

Benchmark

Benchmark Sociaal domein

Doe mee aan de Benchmark Sociaal domein en vergelijk uw uitvoeringskosten en formatie met soortgelijke gemeenten. Dat geeft meer zicht en grip op uw eigen formatie en uitvoeringskosten.

Afbeelding - Benchmark Sociaal domein

Met de decentralisaties in 2015 heeft u er als gemeente in het kader van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet forse takenpakketten bij gekregen. Inmiddels zijn deze wetten grotendeels ingeregeld en kijken veel gemeenten vooruit naar het realiseren van transformatiedoelen, zoals betere ondersteuning bieden met minder middelen, ondersteuningsvormen met elkaar verbinden, et cetera. Veel gemeenten zetten stappen in de doorontwikkeling binnen het sociaal domein. Een goed moment om inzicht te krijgen in uw uitvoeringsorganisatie, in vergelijking met andere gemeenten. De Benchmark Sociaal domein helpt u hierbij met de meest actuele inzichten en best practices van collega-organisaties.

Resultaat

De Benchmark Sociaal domein geeft:

 • Gedetailleerd inzicht in de kosten en formatie voor alle taken (primair proces en overhead) binnen de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet.
 • Zicht op de belangrijkste werklastbepalende factoren per wettelijke taak, zodat er een solide basis van vergelijking met andere gemeenten ontstaat.
 • Inzicht in hoeverre u de taken op dezelfde wijze belegd hebt als andere gemeenten, zoals de inzet van sociale wijkteams en de inzet van derden.

U kunt de benchmarkresultaten online bekijken op ons eigen platform. In het rapport besteden we aandacht aan uw huidige situatie en geven we, waar nodig, advies ten aanzien van de formatie en procesverbeteringen.

Werkwijze

Benchmark Sociaal domein

Vier onderdelen
De Benchmark Sociaal Domein bestaat uit vier onderdelen, te weten:

 • Participatiewet.
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Wmo.
 • Jeugdwet.

U bent vrij om aan één of meer benchmarkonderdelen deel te nemen.

Bij elk van de vier benchmarkonderdelen kunt u diverse uitsplitsingen van kengetallen maken en deze vergelijken met die van andere organisaties: per hoofdtaak, per werkproces (primair of ondersteunend) en per kostensoort (fte’s, salarislasten en inhuur). Daarnaast krijgt u zicht op de belangrijkste werklastbepalende factoren per wettelijke taak. Dit is een solide basis voor vergelijking met andere organisaties.

Ook ontdekt u in hoeverre u taken en werkprocessen op dezelfde wijze heeft ingericht als andere organisaties. Denk aan de inzet van sociale wijkteams, het afleggen van huisbezoeken, het hanteren van caseloads, de inzet van derden, et cetera.

Uitgangspunt van de benchmark is een vragenlijst met heldere, op het sociaal domein toegesneden definities van werkprocessen en kostensoorten. Het betreft zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek.

Het proces
Het benchmarkonderzoek start met een kennismaking waarin we inzoomen op uw organisatie en vragen. Vervolgens vult u de vragenlijst online in op ons platform. Samen met u nemen wij de aangeleverde informatie door (validatie). Daarna maken we de gegevens definitief en vindt er nog een kwalitatieve verdieping plaats per benchmarkonderdeel. Wij presenteren de resultaten op het online Berenschot platform.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • De enige benchmark die op detailniveau inzicht geeft in uitvoeringskosten en formatie voor de wettelijke taken op het gebied van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet én schuldhulpverlening.
 • Niet alleen de cijfers, maar ook het verhaal bij de cijfers op basis van kwalitatieve methoden.
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De investering die deze benchmark met zich meebrengt is afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Daarnaast kunt u kiezen uit een of meerdere onderdelen. Bij deelname aan twee of meer onderdelen krijgt u korting. In onderstaande keuzehulp kiest u voor welke variant en onderdelen u wil inschrijven. U ziet dan ook welke prijzen daarbij horen.

Deze benchmark geeft cijfermatig inzicht in de uitvoeringskosten en formatie binnen het Sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten. Heeft u specifieke, aanvullende wensen, zoals een kwalitatieve verdieping op de uitkomsten? Neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag