Benchmark Veiligheidsregio’s | Berenschot

Benchmark

Benchmark Veiligheidsregio’s

Neem deel aan de Berenschot Benchmark Veiligheidsregio’s en zie hoe uw Veiligheidsregio zich onder andere op kosten en formatie verhoudt tot andere regio’s.

Afbeelding - Benchmark Veiligheidsregio’s

De Benchmark Veiligheidsregio’s kan uw Veiligheidsregio helpen overzicht te krijgen en een financiële balans te vinden. De benchmark geeft inzicht in de kosten van processen en in uw positie ten opzichte van andere Veiligheidsregio’s. Tevens kunnen de uitkomsten een feitelijke basis vormen bij het maken van keuzes en kunt u deze gebruiken om een advies aan het bestuur te onderbouwen. De Benchmark Veiligheidsregio’s is ontwikkeld in 2018 en kent tot nu toe 13 deelnemende veiligheidsregio’s.

Resultaat

In de Benchmark Veiligheidsregio’s krijgt u meer inzicht in de eigen organisatie en ziet u de vergelijking met andere veiligheidsregio’s. Het resultaat van deze benchmark is:

  • Een bruikbare vergelijking van kosten en formatie met die van andere veiligheidsregio’s.
  • Objectief inzicht in de kosten van primaire processen, overheadprocessen en prestaties.
  • Onafhankelijke informatie voor verantwoording.

U ontvangt een overzichtelijke eindrapportage met verschillende dwarsdoorsnedes. Hierin vergelijken wij uw Veiligheidsregio voor het primair proces en overhead met andere Veiligheidsregio’s.

Werkwijze

Benchmark Veiligheidsregio’s

Tijdens de benchmark vragen wij u om een gestandaardiseerde vragenlijst in te vullen. Persoonlijke begeleiding en grondige validatie van de cijfers zijn onderdeel van onze standaardprocedure. In de benchmark nemen we zowel de primaire processen als de overhead mee. Voor de primaire processen gebruiken we de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRa) als basis. Deze maakt onderscheid tussen besturende processen, beheersen van risico’s, verlenen van hulp en zorg, brandweerprocessen, GHOR-processen en normaliseren van de situatie. Naast deze VeRa-processen nemen we ook bevolkingszorgprocessen mee.

De overhead is ingedeeld volgens de methode die Berenschot bij alle benchmarks gebruikt, bijvoorbeeld voor gemeenten. Voorbeelden van overheadcategorieën zijn financiën en control, juridische zaken, inkoop en facilitaire dienst. Kosten voor FLO en voor huisvesting krijgen specifieke aandacht.

Omdat veiligheidsregio’s altijd bijzondere kenmerken en daardoor specifieke risico’s hebben, zijn de veiligheidsregio’s nooit volledig met elkaar te vergelijken. Om toch kosten en prestaties goed met elkaar te vergelijken, brengen we de verschillen tussen veiligheidsregio’s in kaart en corrigeren we voor schaalverschillen. Zo ontstaat er een structuur waar een bruikbare vergelijking uit volgt. Daarnaast helpen wij u de uitkomsten goed te duiden.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

  • Grootste (actuele) benchmarkdatabase van Nederland gericht op Veiligheidsregio’s.
  • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
  • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
  • State-of-the art analyses en technieken.
  • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
  • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
  • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Deze benchmark vraagt een investering van € 10.800,- (exclusief btw).

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag