Energy-as-a-Service: | Berenschot blog

Energy-as-a-Service: voorlopig niet meer dan een concept?

Blog
Energy-as-a-Service: voorlopig niet meer dan een concept?

Deel deze blogpost

Datum

02 november 2020

Leestijd

1 minuut

Hoe kansrijk is Energy-as-a-Service als business model in de Nederlandse B2C-markt? Betalen we over een paar jaar voor een warm huis, in plaats van voor een kWh, m3 en/of GJ?

Hoewel in diverse rapporten de ‘verservicing’ van de B2C energiemarkt al jaren wordt voorspeld, concludeert Berenschot dat er in de praktijk weliswaar allerlei ontwikkelingen te zien zijn rondom toegevoegde waarde diensten, maar dat er weinig tot geen succesvolle voorbeelden te vinden zijn van échte Energy-as-a-Service concepten. Voorlopig zal er nog worden afgerekend per kWh en m3 of GJ.

Klantbehoefte

Niet zo verwonderlijk misschien, aangezien het de vraag is of hier wel een klantbehoefte aan ten grondslag ligt. We verwachten (en hopen) dat consumenten in toenemende mate op zoek gaan naar mogelijkheden om te verduurzamen, maar die behoefte kan echter ook direct met andere toegevoegde waarde diensten worden ingevuld. Denk aan het aanbieden van energieadvies, het aanbrengen van isolatie, het installeren van een (hybride) warmtepomp, etc. Wantrouwen tegen gevestigde (commerciële) partijen die EaaS-concepten aanbieden (waarin energieverkoop in de service verpakt en verstopt zit) lijkt aannemelijk. Daarnaast geldt: onbekend maakt onbemind.

Risico’s

Maar ook voor de aanbiedende partij zijn er risico’s. Om te beginnen is er geen zekerheid over het daadwerkelijke energieverbruik van de klant; dat kan hoger (gaan) liggen dan wat met het vaste abonnementstarief gedekt wordt. Daarnaast, als EaaS ook investeringen in assets omvat (PV, isolatie, WP, etc.), is een lange contractperiode nodig om de investering terug te verdienen; en lock-in van energieverkoop (dat de kern vormt van EaaS) kan gevoelig liggen. Tot slot is die business case afhankelijk van het bespaarpotentieel, dat in de beter geïsoleerde woningen en met de huidige lage gasprijzen beperkt kan zijn.

Nu nog niet inzetten op EaaS

Dit laat onverlet dat de energietransitie absoluut kansen biedt voor marktpartijen om zich te onderscheiden door het aanbieden van toegevoegde waarde diensten; en daar liggen ook klantbehoeftes aan ten grondslag. Maar ons advies luidt: zet daarbij (nu) niet in op EaaS.

 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?