Strategie en organisatievraagstukken | Berenschot

Dienst

Strategie en organisatie bij energievraagstukken

De verduurzaming van de energiesector heeft flinke impact op rol en positie van bedrijven en belangenorganisaties binnen het werkveld. Wij helpen organisaties bij rolbepaling, visievorming, strategie, organisatie en samenwerking.
Afbeelding - Strategie en organisatie bij energievraagstukken

De klimaatdoelstellingen zetten de energiesector behoorlijk op zijn kop. Dit roept bij energiebedrijven, installatiebedrijven, netwerkbedrijven en branche- en belangenverenigingen veel vragen op. Welke rol kunnen, moeten en willen zij spelen binnen de energietransitie?

Rolbepaling en visievorming

Om actief in te spelen op ontwikkelingen en continuïteit te bekwaken is het van belang dat organisaties zelf het voortouw nemen en op uiteenlopende deelterreinen positie bepalen, standpunten innemen of een visie opstellen. Om op basis daarvan tot een heldere strategie te komen ambities waar te maken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe proposities, het aangaan van partnerships of het herinrichten van de interne organisatie.

Wij ondersteunen energiebedrijven, installatiebedrijven, netwerkbedrijven, branche- en belangenverenigingen en financiële partijen bij bovenstaande strategie- en organisatievraagstukken. Daarbij zien we een strategietraject als een gezamenlijke reis, die vanaf de start gezamenlijk doorlopen wordt. Zo werken we aan een strategie die echt een product van de organisatie zélf is, en niet van ons als externe partij.

Raad en daad

Aan de hand van interactieve workshops, kennissessies, discussies in alle lagen van de organisatie en op basis van eigen keuzes en afwegingen bepaalt onze klant zélf zijn strategie. Wij voeren de regie en faciliteren met scherpe inhoudelijke analyses, een challenge­rol, suggesties, structuur, beproefde methodieken en een flinke dosis aanstekelijk enthousiasme.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Visie, rol en strategie

Om gericht in te kunnen spelen op vraagstukken binnen de energietransitie is visievorming, rolbepaling en strategieontwikkeling onmisbaar.

Aan de basis hiervan ligt een grondige analyse van het vraagstuk, waarbij we zowel uw competenties en eigenschappen (inside-out) als het speelveld waarin u opereert (outside-in) in kaart brengen. Vervolgens faciliteren we het proces waarin u - samen met belanghebbenden binnen en/of buiten uw organisatie - tot een gezamenlijk en zorgvuldig gefundeerd standpunt en breed gedragen visie komt. Op basis daarvan bepalen we gezamenlijk de meest geschikte rol en daarbij passende strategie.

Alliantievorming

Om de energietransitie te kunnen maken is een constructieve samenwerking met ketenpartners en andere belanghebbenden onmisbaar. Maar welke partijen zijn relevant en hoe komt u tot goede afspraken?

Wij hebben decennialange ervaring bij het begeleiden van stakeholdersessies en alliantievormingsprocessen. Ons onafhankelijke karakter en brede kennis van de energiesector maken dat wij partijen kunnen verbinden en zo samen met hen de juiste discussie kunnen voeren. Ook ondersteunen wij bij de selectie van de te betrekken stakeholders door marktonderzoek en een krachtveldanalyse.

Organisatievraagstukken

De energietransitie vergt een radicale herstructurering van de energiesector, en mogelijk dus ook van uw organisatie. Bepaalde diensten of afdelingen worden belangrijker, terwijl andere juist afschalen. Wat de energietransitie betekent voor uw interne organisatie en hoe u deze toekomstbestendig kunt inrichten is belangrijk om van waarde te blijven.

Wij combineren kennis op het gebied van organisatieontwerp en de energiesector om uw te voorzien van een bruikbaar en weldoordacht advies.

Detachering

Veel opdrachtgevers missen simpelweg de mankracht om vraagstukken binnen de energiesector op te lossen. Daarom detacheren we onze adviseurs voor één of meerdere dagen per week. Prettig voor u om snelheid te maken en leuk voor ons om uw bedrijf beter te leren kennen.

Onze adviseurs zijn direct inzetbaar en onderscheiden zich door hun sterke analytische vermogen, goede communicatieve vaardigheden, korte leercurve en grondige kennis van energiesector.