Strategie en organisatievraagstukken | Berenschot

Dienst

Strategie en organisatie bij energievraagstukken

De verduurzaming van de energiesector heeft flinke impact op rol en positie van bedrijven en belangenorganisaties binnen het werkveld. Wij helpen organisaties bij rolbepaling, visievorming, strategie, organisatie en samenwerking.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

De klimaatdoelstellingen zetten de energiesector behoorlijk op zijn kop. Dit roept bij bedrijven en belangenorganisaties de volgende vragen op.

  • Wat betekenen specifieke ontwikkelingen voor ons? En wat is ons standpunt en onze visie op deze ontwikkelingen?
  • Hoe kunnen we de ontwikkelingen vertalen naar onze rol en hoe ziet een heldere strategie eruit om op de ontwikkelingen in te kunnen spelen?
  • Waar liggen kansen op het gebied van nieuwe proposities, markten of partnerships? En hoe kunnen we die kansen grijpen?
  • Zijn er interne organisatieveranderingen nodig om effectief te kunnen blijven?

Wij ondersteunen energiebedrijven, installatiebedrijven, netwerkbedrijven, branche- en belangenverenigingen en financiële partijen bij bovenstaande strategie- en organisatievraagstukken. Daarbij zien we een strategietraject als een gezamenlijke reis, die vanaf de start gezamenlijk doorlopen wordt. Zo werken we aan een strategie die echt een product van de organisatie zélf is, en niet van ons als externe partij.

Aan de hand van interactieve workshops, kennissessies, discussies in alle lagen van de organisatie en op basis van eigen keuzes en afwegingen bepaalt onze klant zélf zijn strategie. Wij voeren de regie en faciliteren met scherpe inhoudelijke analyses, een challenge­rol, suggesties, structuur, beproefde methodieken en een flinke dosis aanstekelijk enthousiasme.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen energiebedrijven, installatiebedrijven, netwerkbedrijven, branche- en belangenverenigingen en financiële partijen bij:

  • Het ondersteunen bij visievorming, rolbepaling en strategie
  • Het faciliteren en ondersteunen bij alliantievorming
  • Het oplossen van organisatievraagstukken
  • Het ondersteunen in de uitvoering van de strategie via detachering