Brancheorganisaties in de energietransitie | Berenschot

Dienst

Brancheorganisaties in de energietransitie

Samenwerking als drijvende kracht naar een CO2 vrij Nederland. Wij zijn vertrouwd partner voor belangenorganisaties in de energietransitie.
Afbeelding - Brancheorganisaties in de energietransitie

Nieuwe visie op eigen rol

De impact van de energietransitie op belangenorganisaties is groot. U staat voor de opgave om de eigen gelederen (achterban en organisatie) continu in balans te brengen met de externe dynamiek. Dit vraagt om een nieuwe visie op de eigen rol en het ‘trekkerschap’, kennis van het energiesysteem en bovenal het opnieuw waarmaken en verzilveren van uw bestaansrecht.

Betrouwbare partner

Wij vormen een betrouwbare partner van brancheorganisaties, (nieuwe) samenwerkingsverbanden, politieke organisaties en andere belangenbehartigende organisaties. Voor en mét deze organisaties werken wij dagelijks aan het vormgeven van de energietransitie. We vervullen daarbij een gidsfunctie en leveren met nadruk toegevoegde waarde in het organiseren van samenwerking.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Strategie en rolbepaling

De energietransitie raakt hele ketens: van het gebruik van grondstof tot de  businessmodellen waarmee ze werken. Wat is hierin uw rol? Wij helpen u hierbij heldere keuzes te maken: in uw visie op de externe omgeving én in de rol die uw organisatie moet spelen om succesvol te zijn in de energietransitie.

Wij zijn er zowel voor belangenorganisaties, hun leden als andere stakeholders.

Lobby en public affairs

Het Klimaatakkoord is het vertrekpunt van ambitieuze doelstellingen, nieuwe beleidsterreinen en veel nieuwe akkoorden en afspraken op sectoraal niveau. Dit gaat gepaard met een snel veranderende houding ten opzichte van alles wat niet duurzaam is, zowel zakelijk als privé. Op welk vlak wilt u een rol spelen? Met welke belangen moet u rekening houden? En wie moeten daarbij worden betrokken?

Met onze kennis van het energiesysteem, de publieke sector en ons trackrecord in positioneringsvraagstukken helpen wij u graag uw lobby- & public affairs-strategie aan te passen aan de energietransitie: lokaal én (inter)nationaal.

Nieuwe samenwerkingen

De energietransitie vraagt om samenwerking. Van partijen die op ad-hocbasis optrekken tot en met het oprichten van compleet nieuwe belangenorganisaties. Binnen elke vorm van samenwerking zijn de eerste fasen van het proces vaak bepalend voor het succes. Weet u als coalitiepartner in spe waar de grootste kansen voor samenwerking liggen? En bent u bereid eigen verworvenheden op te geven ten dienste van het grotere geheel?

Wij zijn een betrouwbare adviseur voor belangenorganisaties bij de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nieuwe inzichten en handelingsperspectieven

We werken dagelijks aan technisch-economische vraagstukken in het energiesysteem. Is een duurzaamheidsoptie haalbaar? Leidt een bepaalde innovatie tot een haalbare businesscase?

Op alle niveau’s van de energietransitie hebben we een bewezen trackrecord in het maken van studies, scenario’s en roadmaps, zowel lokaal als internationaal. Door deze systeemkennis te combineren met kennis van uw sector en de dagelijkse gang van zaken bij een belangenorganisatie, bieden we u nieuwe inzichten en handelingsperspectieven.