Tankstations in transitie: kansen richting 2035 | Berenschot cases

Tankstations in transitie: kansen richting 2035

Case
Tankstations in transitie: kansen richting 2035

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)

Het tankstation staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. De overgang naar elektrisch rijden en veranderend consumentengedrag in de retail zijn bepalend voor de toekomst van tankstations. Door de mobiliteits- en energietransitie zal het aandeel elektrische auto’s toenemen tot naar schatting vier tot zes miljoen exemplaren in 2035. Dat is 40 tot 70 procent van het totale wagenpark voor personenvervoer. De impact hiervan zal aanzienlijk zijn op de omzet die tankstations dan halen uit de verkoop van motorbrandstoffen.

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) had als belangenbehartiger van uitbaters van tankstations behoefte aan inzicht in de ontwikkelingen die op tankstations af komen, met als richtjaar 2035. Met als doel om samen met haar leden te kunnen anticiperen op de toekomst. Berenschot is door de VNPI voor deze opdracht gevraagd wegens haar kennis en expertise op het gebied van zowel mobiliteit, energie als retail en de nodige ervaring met strategie, scenario’s en ‘outlooks’.

Een kijkje in de toekomst

Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, energie en retail staan centraal in de outlook. Deze identificeerden wij op basis van literatuuronderzoek, dat onze adviseurs aanscherpten in gesprekken met verschillende partijen uit de sector. Op basis van onze analyse hebben wij de effecten, potentiële impact en kansrijkheid van de ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast geeft de outlook duiding middels twee scenario’s voor de ontwikkeling van het wagenpark naar brandstofverbruik richting 2035. Deze uitkomsten hebben we vertaald naar conclusies per type tankstation.

De outlook maakt verschillende ontwikkelingen zichtbaar. Wij zien enerzijds dat mensen steeds meer elektrisch gaan rijden en gebruik gaan maken van duurzamere vormen van mobiliteit. De benodigde stroom voor elektrisch vervoer wordt niet langer enkel bij het tankstation aangeboden. Hierdoor zal het tankstation minder omzet halen uit brandstofverkoop.

Tegelijkertijd zien wij dat tankstations goed gepositioneerd zijn om in te spelen op het veranderende consumentengedrag in de retailsector. Consumenten hebben steeds meer behoefte aan snelheid, beleving, lange openingstijden en gemakkelijke bereikbaarheid. Tankstations zijn vanwege hun aard goed in staat in te spelen op de wensen van de huidige 24/7 maatschappij, als pleisterplaats onderweg waar consumenten snel en gemakkelijk een broodje kunnen halen, een boodschap kunnen doen of gebruik kunnen maken van andere services.

Duidelijk is dat tankstations op het gebied van retail en services nog verder moeten verbreden en ook een belangrijke rol kunnen spelen in het realiseren van snellaadinfrastructuur.

De inzichten uit de outlook helpen tankstations richting te geven aan hun toekomst.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?