Mobiliteitsinnovaties | Berenschot

Dienst

Mobiliteitsinnovaties

Om schoner, veiliger en slimmer van A naar B te reizen, is voortborduren op de traditionele oplossingen niet altijd de oplossing. Berenschot ondersteunt overheden en marktpartijen bij het inzetten en toepassen van technologische en sociale innovaties om te komen tot duurzame mobiliteit.
mobiliteitsinnovatie hyperloop

Schonere en efficiëntere mobiliteitsopties

De leefbaarheid in stad en regio staat onder druk. Mobiliteit en andere functies concurreren om dezelfde ruimte, en mobiliteit leidt soms tot overlast voor de omgeving. Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in hoog tempo op, zoals deelmobiliteit, flexvervoer, drones en de hyperloop. Maar ook het slimmer benutten van bestaande mobiliteitssystemen – bijvoorbeeld met Mobility as a Service (MaaS) of Bus Rapid Transit – biedt kansen.Deze innovaties bieden schonere en efficiëntere opties voor individuele reizigers, en dragen tevens bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Maar hoe bepaalt u welke opties voor uw organisatie, gemeente of regio de beste mobiliteitsoplossing vormen? 

Wij helpen overheden en marktpartijen

Wij ondersteunen bedrijven en overheden bij het inzetten en toepassen van innovatieve mobiliteitsoplossingen. Op basis van een toekomstvisie, gecombineerd met een concreet stappenplan voor de korte termijn. We brengen kansen en obstakels in beeld, en laten zien hoe u nieuwe toepassingen kunt implementeren. Dat vergt doorgaans ook een nauwe samenwerking tussen overheidsinstellingen en marktpartijen. Wij helpen u bij het opbouwen van samenwerkingsverbanden en ondersteunen deze. 

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen overheden en marktpartijen bij:

  • Het begeleiden van publiek-private samenwerkingsverbanden (stakeholdermanagement). 
  • Wet- en regelgeving nieuwe modaliteiten. 
  • Toekomstvisie op nieuwe modaliteiten. 
  • Vormgeven zakelijk mobiliteitsbeleid.