Totstandkoming van een MaaS-platform | Berenschot cases

Totstandkoming van een MaaS-platform

Case
Totstandkoming van een MaaS-platform

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

RiVier

Het openbaar vervoer loopt tegen zijn capaciteitsgrenzen aan en met de Corona-ontwikkelingen groeit de wens naar individuele mobiliteitsoplossingen. MaaS, Mobility as a Service, biedt reizigers de mogelijkheid om via een platform meerdere mobiliteitsdiensten te plannen, boeken en betalen. De reiziger kan kiezen uit een combinatie van vervoersmogelijkheden. MaaS zorgt voor een betere benutting van het mobiliteitssysteem en zorgt voor mobiliteit die aansluit bij de wens van de reiziger.

Ondersteuning RiVier

Vier publieke vervoerspartijen, NS, GVB, HTM en RET, werken samen aan de ontwikkeling van een gezamenlijk MaaS-platform. Dit doen zij binnen het samenwerkingsverband RiVier. Het doel is dat de reiziger straks gemakkelijk en gepersonaliseerd zijn reis kan plannen, boeken en betalen, voor openbaar vervoer, deelmobiliteit en een combinatie van openbaar vervoer en deelmobiliteit. Het MaaS-platform ontsluit de vele verschillende mobiliteitsdiensten die in Nederland beschikbaar zijn. Dat zorgt voor een betere benutting van het openbaar vervoer en biedt de reiziger een passend advies op maat.

De ontwikkeling van het MaaS-platform is inmiddels in volle gang. Mobiliteitsaanbieders worden benaderd en uitgenodigd om zich bij het MaaS-platform aan te sluiten. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de samenwerking tussen de partijen goedgekeurd.

RiVier heeft Berenschot op basis van inhoudelijke kennis van vraaggestuurde mobiliteit en ruime ervaring met procesondersteuning gevraagd haar te ondersteunen in de aanbestedingsprocedure voor een MaaS-platform. Wij waren hierbij verantwoordelijk voor de samenwerking en betrokkenheid van deze partijen bij de aanbestedingsprocedure. Onze duidelijke communicatie over de planning en verwachtingen zorgde ervoor dat de betrokkenen goed aangehaakt waren bij het proces.

In aanvulling op de procesondersteuning leverden wij ook een inhoudelijke bijdrage. Zo maakten onze adviseurs een overzicht van de ontwikkelingen van het MaaS-platform, om de betrokkenen binnen de partijen op de hoogte te stellen van deze ontwikkelingen en besluiten. Ook werkten wij mee aan het doorrekenen van de financiële commitments van de partijen.

Door proactief in te spelen op vragen en ontwikkelingen heeft Berenschot RiVier ontzorgd en is het proces binnen de planning en zonder vertraging verlopen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?