Budgetneutrale overstap hybride warmtepomp | Berenschot cases

Met hybride warmtepomp budgetneutraal overstappen op duurzaam warmtenet

Case
Met hybride warmtepomp budgetneutraal overstappen op duurzaam warmtenet

Deel deze case

Datum

07 november 2019

Opdrachtgever

Divers

Het gebruik van de hybride warmtepomp kan een versnelde verduurzaming van woningen realiseren, parallel aan de implementatie van all-electric en warmtenetten. Hierdoor wordt een aanzienlijke en versnelde CO2 reductie mogelijk, boven op de doelstellingen van het Energieakkoord. Dat concluderen Berenschot en BDH in de ‘Routekaart hybride warmtepomp’, die zij samen met de betrokken partijen uit alle warmtepompgerelateerde sectoren en beroepsgroepen hebben opgesteld.

Routekaart hybride warmtepomp: vijf belangrijkste uitdagingen

Berenschot en BDH hebben de afgelopen maanden met betrokken partijen uit alle warmtepompgerelateerde sectoren en beroepsgroepen de mogelijkheden en uitdagingen voor hybride warmtepompen besproken. Dat heeft geresulteerd in de ‘Routekaart hybride warmtepompen’. Hierin zijn met behulp van de deelnemers de belang­rijkste knelpunten voor hybride warmtepompen in kaart gebracht en is een begin gemaakt met het formule­ren van concrete oplossingen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om samen met de stakeholders deze oplossingen verder uit te werken en te implementeren. De vijf belangrijkste uitdagingen zijn:

  1. Advies en kennisniveau consument
  2. Aanschafkosten
  3. Standaardisering (plug and play)
  4. Verplichting en incentive voor de bestaande bouw
  5. Kennisniveau en voorkeur installateurs

Het is van belang dat de aangewezen actoren actie onder­nemen op uitdagingen door samen aan oplossingsrichtingen te werken. In de routekaart zijn de oplossingsrichtingen verder geformuleerd. Hierdoor kan een versnel­ling plaatsvinden van de energietransitie zelfs al in de periode van het Energieakkoord.

Hybride warmtepomp eerste stap richting een aardgasarme samenleving

Er is momenteel een sterke wens om de warmtevoorziening van woningen, nu vrijwel uitsluitend aardgas, meer te gaan baseren op elektriciteit. Dat kan met een warmtepomp op elektriciteit die duurzame buitenwarmte naar binnen pompt. In de praktijk zijn er daarbij twee mogelijkheden: een all-electric warmtepomp (zonder gasnet, waarbij alles elektrisch gaat) of een hybride warmtepomp (die is ook elektrisch, waarbij de gasketel soms nog meehelpt, bijvoorbeeld op de koudste dagen).

Jaarlijks worden ongeveer 400.000 gasketels verkocht, grotendeels in de bestaande bouw. Veel van die situaties zijn heel goed geschikt voor de hybride warmtepomp. Net als een volledig elektrische warmtepomp draait deze op elektriciteit en duurzame warmte uit de lucht, maar de pieken worden gedekt met (eventueel  groen) gas. Dit vereist veel minder capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Bovendien kan door middel van slimme sturing een hybride warmtepomp een belangrijke bijdrage leveren aan flexibiliteit. Er is ook geen vloerverwarming of extreme isolatie vereist. Daardoor past het betaalbaar in bestaande woningen, als opvolger van de HR-ketel. Daarmee kunnen we snel bestaande woningen elektrificeren en verduurzamen. Dit parallel met andere opties zoals all-electric warmtepompen in de nieuwbouw, en warmtenetten in geschikte gebieden. Daarnaast biedt de hybride warmtepomp ook een eerste opstap voor doorgroei naar all-electric waar dat kan.

Een efficiënte aanpak en adequate actie op de uitdagingen uit de ‘Routekaart hybride warmtepompen’ kunnen een bijdrage leveren aan de doelen van het Energieakkoord en helpen de gaskraan verder dicht te draaien.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?