Crisisbeheersing afsluiting Merwedebrug | Berenschot cases

De crisisbeheersing na afsluiting van de Merwedebrug

Case
De crisisbeheersing na afsluiting van de Merwedebrug

Deel deze case

Datum

19 januari 2019

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht Berenschot de crisisbeheersing na de afsluiting van de Merwedebrug voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Afsluiting voor vrachtverkeer

In de nacht van 10 op 11 oktober 2016 nam Rijkswaterstaat het besluit om de Merwedebrug, een belangrijke verkeersbrug in de A27 over de Boven–Merwede tussen Gorinchem en Sleeuwijk, te sluiten voor alle voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van meetresultaten waaruit bleek dat in ieder geval één verbinding van de brug zeer slecht was. Rijkswaterstaat concludeerde dat het risico op onbeheerst bezwijken te groot was en afsluiten van de brug voor zwaar vrachtverkeer noodzakelijk. Dit besluit was bijzonder ingrijpend voor het wegverkeer. De 18.000 vrachtwagens die dagelijks over de brug rijden moesten omrijden. De financiële gevolgen van dit omrijden zijn door Transport en Logistiek Nederland geraamd op een half miljoen euro per dag. Tevens heeft het scheepvaartverkeer gebruik moeten maken van één doorvaartopening, maar daarvan heeft het geen noemenswaardige hinder ondervonden.

Berenschot evalueerde het verloop van het gezamenlijk geleverde crisismanagement en de bijbehorende afspraken en procedures in de eerste veertien dagen na de sluiting van de Merwedebrug. Uit het onderzoek blijkt dat Rijkswaterstaat de situatie in de desbetreffende nacht goed heeft ingeschat, maar daarbij onvoldoende geanticipeerd heeft op de benodigde maatregelen voor verkeersmanagement, stakeholdermanagement en crisiscommunicatie.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat er op verschillende vlakken ruimte is voor verbetering van het gezamenlijke crisismanagement, zoals omgevingsmanagement, rolverdeling binnen de interne crisisorganisatie en aandacht voor de interpersoonlijke aspecten van crisisbeheersing. Daarom pleit Berenschot onder andere voor het benoemen van omgevingsmanagement als één van de kritieke processen binnen crisisbeheersing. Daarnaast wordt aanbevolen om de debriefing een standaard onderdeel te maken van de crisisevaluatie.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?