Dashboard verduurzaming woningcorporatie | Berenschot cases

Dashboard verduurzaming woningcorporaties

Case
Dashboard verduurzaming woningcorporaties

Deel deze case

Datum

11 oktober 2021

Opdrachtgever

Woningstichting De Zaligheden

Het Nederlandse Klimaatakkoord stelt dat ruim zeven miljoen woningen vóór 2050 verduurzaamd moeten worden, door ze aardgasvrij te maken, en/of beter te isoleren, en/of duurzame elektriciteit te laten gebruiken of opwekken. Volgens branchevereniging Aedes zijn 2,4 miljoen van deze woningen van een woningcorporatie. Daarmee spelen corporaties een belangrijke rol in de energietransitie. Zij hebben de slagkracht om de energietransitie van de gebouwde omgeving vorm te geven.

De duurzaamheidsopgave interactief

Om te kunnen monitoren of zij de doelen van het Klimaatakkoord halen, hebben woningcorporaties een goed overzicht van de staat van hun bezit nodig. Woningstichting De Zaligheden stelde Berenschot daarom de vraag een interactieve en overzichtelijke weergave te maken van hun woningen, met kenmerken als energielabel, geschiktheid voor zonnepanelen en potentiële stroomopwekking bij het plaatsen van zonnepanelen. Een dergelijk dashboard geeft niet alleen aan waar de corporatie staat in haar duurzaamheidsopgave, maar biedt vooral een middel om te sturen op de daarbij horende doelstellingen. Hiermee kan een corporatie bepalen bij welke woningen het effect van zonnepanelen het grootst is, en in overleg met de gemeente een wijkgerichte aanpak afstemmen. Tegelijk biedt het dashboard een overzicht van de gedane investeringen en de opbrengsten die een corporatie op dit gebied heeft.

Alle duurzaamheidsdata in één dashboard

In deze opdracht werkten onze adviseurs volgens de agile-scrummethode. In een gezamenlijke kick-off met de opdrachtgever bepaalden we welke gegevens zichtbaar gemaakt moesten worden. Vervolgens ontwikkelden we in drie korte sprints een dashboard in Power BI. Dat presenteerden we aan het einde van iedere sprint aan De Zaligheden. Zodoende konden zij, in de rol van product owner, bijsturen op het eindproduct.

De kracht van dit duurzaamheidsdashboard zit in de combinatie van zowel interne databronnen van de woningcorporatie, als externe gegevens. Het woningoverzicht is zo te verrijken met gegevens over de stroomopwekking van de aanwezige zonnepanelen. Met de data van zonnescanbrabant.nl kan Berenschot voor iedere woning aanvullend laten zien hoeveel stroom het dak zou kunnen opleveren.

Met ons dashboard kan De Zaligheden haar duurzaamheidsdoelstellingen monitoren en effectieve maatregelen vormgeven. Daarmee hebben wij onze opdrachtgever een product geleverd dat hen inzicht geeft in relevante data. Zo kunnen zij sturen op verduurzaming van hun woningvoorraad.
Specifiek kunnen ze met het dashboard zien welke woningen het meest geschikt zijn om als eerste zonnepanelen op te plaatsen. Zo kunnen ze gemakkelijk bepalen welke huurders ze hier voor kunnen benaderen. Vervolgens kunnen ze zien welke woningen allemaal wel en niet zijn aangesloten en hoeveel CO2-besparing dit oplevert. De uiteindelijke doelstelling: netto 0 CO₂-uitstoot in 2050.

Demo Power BI dashboard | Zonnepanelen

Deze demo bevat een aantal inzichten uit een duurzaamheidsdashboard. U kunt door dit dashboard en de verschillende inzichten navigeren.

Beter sturen op duurzaamheidsdoelstellingen

Heeft u ook behoefte aan meer inzicht in data op het gebied van duurzaamheid? Ervaar zelf ons gebruikersvriendelijke duurzaamheidsdashboard voor woningcorporaties hieronder. Deze helpt u op eenvoudige wijze die zaken te kunnen analyseren die nodig zijn om te verduurzamen.

Bent u enthousiast over deze interactieve manier van datavisualisatie en stuurinformatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van dashboards voor uw organisatie.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?