Dashboarding Power BI | Berenschot

Dienst

Dashboarding middels Power BI

Met behulp van dashboarding in Power BI visualiseren we data uit uw organisatie op interactieve wijze. Daardoor ziet u in één oogopslag de gewenste inzichten.
Man tekent dashboarding met Power BI uit.

Datagedreven inzichten

In een tijd waarin data on demand en in overvloed beschikbaar zijn, neemt ook de behoefte aan weloverwogen besluitvorming toe. Of het nu gaat om bestuurders en leidinggevenden die constant toegang willen tot stuurinformatie of om werknemers die real-time inzicht willen hebben in de status van hun werkprocessen.

Het ontwikkelen van een effectief dashboard begint bij het formuleren van relevante doelstellingen binnen uw organisatie en het definiëren van de KPI’s. Deze stap biedt een solide basis voor het ontwerp en de ontwikkeling van het dashboard. Het interactieve karakter van het dashboard biedt bovendien de mogelijkheid om met behulp van slimme filtering en sortering dieper in de data te duiken. Zo kunt u op een interactieve manier in één oogopslag het gewenste inzicht verkrijgen.

Gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces voor het dashboard denken wij ook mee over het creëren van draagvlak binnen de organisatie. We streven ernaar om het dashboard te laten aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van uw medewerkers, zodat het leidt tot zinvolle inzichten. Dit vereist dat het dashboard begrijpelijk, interpreteerbaar en effectief is voor de gebruikers, ongeacht hun niveau van datageletterdheid. Om dit te faciliteren, denken we ook mee over de daadwerkelijke implementatie van het dashboard.

Team van data-experts

Ons team van data-experts, dat bestaat uit BI-specialisten, data-analisten, data scientists en data engineers, heeft ruime ervaring met oplossingen in Azure, Python, R, SQL en verschillende BI-tools zoals Power BI. Daarnaast werken we nauw samen met collega’s in de sectorteams van zorg, onderwijs, openbaar bestuur, energie en de industrie. Dankzij hun kennis van de laatste ontwikkelingen en uitdagingen bieden onze dashboards zo veel meer dan platte rapportages en cijfers.

Samen met u achterhalen we uw precieze vraag en bekijken we hoe u dashboarding in Power BI in de praktijk gaat gebruiken. Door niet enkel databronnen aan elkaar te knopen, maar gericht te kijken naar welke informatie passend is voor de vraag, krijgt u gegarandeerd de beste oplossing.

Meer weten over dashboarding?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Voordelen van onze Power BI-dashboards

Dashboarding in Power BI is geschikt voor allerlei toepassingen. Zo hebben wij workflow dashboards gemaakt met actuele data over de aanvraag, onderhanden en afgerond werk in het werkproces, capaciteitsdashboards voor planners in de zorg en dashboards voor woningcorporaties die op een kaart weergeven welke huizen geschikt zijn voor verduurzaming.

Wij bouwen dashboards volgens de laatste marktstandaarden en staan voor hoogwaardige datakwaliteit. U kunt kiezen voor een standaardoplossing of voor een dashboard op maat. Door onze focus op de volgende vijf stappen, die raken aan de onderdelen uit het model van datagedreven werken (CRISP-DM-model), kijken we samen met u wat het beste aansluit bij uw vraag en organisatie:

  1. Probleem begrijpen. In deze workshop(s) denken we na over de belangrijkste doelstellingen en benodigde KPI’s om de informatiebehoefte te bepalen en een passend ontwerp van het dashboard te maken.
  2. Beschikbare bronnen inventariseren. We brengen de interne en externe bronnen in kaart om KPI’s te kunnen bepalen.
  3. Dataextractie en ontwerp. Onze data engineers zorgen dat data op een centrale plek beschikbaar komen en ontwerpen het datamodel.
  4. Ontwerp visualisaties. BI-specialisten maken de visualisaties en het dashboard.
  5. Publicatie en implementatie. Na akkoord kunt u het dashboard in gebruik nemen! Hierbij denken we graag mee over de benodigde instructie en/of training omtrent het in gebruik nemen van het dashboard om het draagvlak binnen de organisatie te vergroten.

Demo Power BI dashboard | Zonnepanelen

Deze demo bevat een aantal inzichten uit een duurzaamheidsdashboard. U kunt door dit dashboard en de verschillende inzichten navigeren. Klik hier voor meer informatie over onze dashboards voor woningcorporaties.