Datagedreven werken binnen de overheid | Berenschot cases

Datagedreven werken binnen de overheid

Case
Datagedreven werken binnen de overheid

Deel deze case

Datum

18 februari 2021

Opdrachtgever

Diverse

Gestructureerd inzicht in en gebruik van data wordt steeds belangrijker. Overheidsorganisaties zijn dan ook meer en meer bezig met het optimaal benutten van gegevens. Niet alleen vanwege AVG-compliancy, maar juist ook omwille van initiatieven op het gebied van datagedreven werken. Key daarbij is dat je wel beschikt over de data die van belang zijn. Belangrijke vragen hierbij zijn: “Welke gegevens zijn er in huis? Ben je in control van de (interne/externe) gegevens? Geeft dat wat je meet ook daadwerkelijk weer wat je wilt weten?”. Als dat op orde is, ligt datagedreven werken binnen handbereik.

Ontwikkelmodel datavolwassenheid

Om organisaties hierbij te ondersteunen, ontwikkelde Berenschot in samenwerking met het A&O Fonds en de VNG het Data-Analytics Maturity Model. Hiermee brengt u overzichtelijk in kaart of uw organisatie klaar is om datagedreven te gaan werken. Het model is gericht op het realiseren van publieke waarde: welke doelgerichte stappen kun je met data(gedreven werken) zetten om hieraan bij te dragen?

Berenschot is gevraagd voor deze opdracht vanwege onze samenwerking met het A&O fonds op dit gebied en tevens om onze specifieke expertise op het gebied van overheidsadvisering en gegevensmanagementkennis. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat om organisaties te helpen bij hun groei in datavolwassenheid.

Aan de slag met data-analytics

Of het nu gaat om een gemeente of bijvoorbeeld een provincie: iedereen heeft een andere aanleiding en een verschillend doel bij data-analytics. De een wil datagedreven werken, de ander wil een start maken met het op orde krijgen van de gegevens omwille van wet- en regelgeving. De gemeenschappelijke uitdaging is: waar moet ik beginnen met data-analytics? Het Data-Analytics Maturity Model helpt om deze vraag te beantwoorden.

Stappenplan om datavolwassenheid te vergroten

Al meerdere organisaties, zoals de Gemeente Venray, hebben de scan nu doorlopen. Hoe gaat het in zijn werk? Onze adviseurs interviewen teams binnen de betrokken organisatie aan de hand van een vragenlijst. Zo maken wij per team inzichtelijk wat de status is van de verschillende onderdelen die worden herkend om met data-analytics aan de slag te kunnen gaan. Denk hierbij aan de bijdrage aan de realisatie van de publieke waarde, of de cultuuraspecten van de organisatie maar ook aan gegevensmanagement.

Deze vragenlijst is gebaseerd op de samenwerking met het A&O Fonds, de VNG en de ervaring met afname bij huidige klanten, in combinatie met de ervaring die Berenschot heeft opgedaan op dit vlak bij de overheid. De vragenlijst kent dan ook een vergelijkingsmodel dat geijkt is op (lokale) overheden. Na afname volgt een rapportage die wij met de organisatie bespreken om de analyse te delen en te verifiëren. Dit werken wij vervolgens uit in een uitvoeringsagenda.

Plan van aanpak om datagedreven te werken

Met de uitvoeringsagenda in de hand is de organisatie in staat om gerichte stappen te zetten naar datagedreven werken. Dat kan zich bijvoorbeeld richten op datavolwassenheid, gegevensmanagement of de werkwijze van een organisatie. Het Data-Analytics Maturity Model brengt de verschillende factoren in kaart die iets zeggen over datavolwassenheid. Vaak komen de informele afspraken naar voren die niet het gewenste fundament geven om datagedreven te kunnen werken. Ook de onzekerheid van een organisatie hoé je de uitvoeringsagenda het beste kunt aanvangen, blijft een uitdaging. Desgewenst kan Berenschot ondersteunen bij de implementatie van deze handreikingen op het gebied van data-analytics.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?