Digitale transformatie van het openbaar bestuur | Berenschot

Dienst

Digitale transformatie in het openbaar bestuur

Publieke waarde creëren met digitalisering, data en technologie.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Digitalisering

De toenemende beschikbaarheid van data en nieuwe technologie stellen overheden in staat burgers en bedrijven beter én op maat te bedienen. Maar hoe verandert u het aanbod van loket naar digitale platformen en open data? Wat betekent dit voor uw werkprocessen? Welke eisen stelt dit aan uw informatie- en gegevensmanagement? Wat vraagt dit qua digitale vaardigheden van medewerkers? En hoe initieert, stuurt en organiseert u deze digitale transformatie? Want de verwachtingen over uw digitale dienstverlening richting burgers en ondernemers nemen toe en daarmee ook de urgentie!

Er liggen veel kansen voor overheidsorganisaties om data en technologie in te zetten in opgaven als mobiliteit, klimaatverandering, landbouw, woningbouw en milieu. Wij helpen u graag meer publieke waarde te creëren op basis van onze diepgaande kennis en ervaring over digitale transformatie, bestuurskunde en recht.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Digitaal leiderschap

Wij helpen u bij het ontwikkelen van competenties en bieden handvatten voor sturing voor effectief digitaal leiderschap.

Governance op digitalisering

Wij ondersteunen u bij de inrichting van de governance om digitalisering echt goed in uw organisatie in te bedden. Denk aan de verantwoordelijkheidsverdeling rond informatievoorziening en ondersteunende processen als architectuur, portfolio-, financieel en risicomanagement en control.

Digitalisering in werkprocessen

Wij helpen u digitale innovatie te stimuleren in uw voortbrengingsprocessen. Het gaat hierbij om de inzet van data en technologie om huidige processen te verbeteren of nieuwe diensten te ontwikkelen.

Ethische randvoorwaarden en inclusie

Wij staan u terzijde in de constante zoektocht naar moreel verantwoord handelen binnen de digitale transformatie, met oog voor legitimiteit en maatschappelijk draagvlak.