Governance op digitalisering | Berenschot dienst

Dienst

Governance op digitalisering

Richt uw governance optimaal in om digitalisering echt voor uw organisatie te laten werken.

Data en technologie veranderen de manier waarop het openbaar bestuur is ingericht. Om digitalisering écht goed in uw organisatie in te bedden moet de governance hierop worden ingericht. Is uw organisatie hier voldoende op voorbereid? En heeft u zicht op de impact van digitalisering binnen en buiten uw organisatie?


Wij u helpen met de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de informatievoorziening en ondersteunende processen zoals architectuur, portfolio-, financieel en risicomanagement en control. Dit doen wij door kennis van digitale transformatie, informatiemanagement en (IT)-risicomanagement te combineren met jarenlange ervaring in de publieke sector. Onze opdrachtgevers komen uit het openbaar bestuur (onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, regionale samenwerkingsverbanden en ministeries), onderwijs en zorg.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Data maturity scan

De data maturity scan geeft u inzicht in de volwassenheid van de data governance en analytics binnen uw organisatie. Daarnaast ontdekt u hoe u techniek, organisatie, verandermanagement en leren kunt inzetten om datagedreven werken in uw organisatie te kunnen bevorderen. Desgewenst stellen we samen met u een uitvoeringsagenda op met concrete activiteiten en projecten. Zo brengt u de volwassenheid van uw organisatie op het gebied van datagedreven werken naar het gewenste niveau.

Impactanalyses wet- en regelgeving

Wij helpen u inzicht te krijgen in de impact en uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving rondom digitalisering. Daarnaast bieden wij u advies op maat om de implementatiekracht in uw organisatie te vergroten. We maken voor uw organisatie inzichtelijk:

  • wat er wijzigt in de verplichtingen en werkwijze;
  • wat deze wijzigingen betekenen voor het bestuur, beleid, juridische zaken en informatieondersteuning;
  • hoe deze veranderingen succesvol kunnen worden geïmplementeerd;
  • welke eenmalige en structurele kosten en besparingen hier aan zijn verbonden.

Digital proof maken van stelsel en beleid

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, dient u digitaal beleid, stelsels en standaarden te ontwikkelen. Wij ondersteunen u bij het ‘digiproof’ maken van bestaande stelsels en adviseren bij bestuurlijke trajecten om binnen uw organisatie consensus over standaarden te bereiken.

Risicoanalyse IT en IV

Risicoanalyses en risicoprofielen zijn geen losstaande, eenmalige analyse-instrumenten, maar maken onderdeel uit van het cyclische risicomanagement van uw organisatie. Onze adviseurs helpen u met het identificeren en beoordelen van de risico’s en denken met u mee over het proces van ontwikkelen, implementeren, rapporteren en evalueren van beheersmaatregelen.