Strategie en beleid digitale veiligheid | Berenschot

Dienst

Strategie en beleid voor digitale veiligheid

Op het snijvlak van data en systemen en mens en maatschappij ontstaan al snel complexe vraagstukken. Wij helpen u bij het realiseren van strategie en beleid voor digitale veiligheid.

Organisaties en samenwerkingen zijn gebaat bij een goede voorbereiding, heldere visie en strategie en strakke organisatie met de juiste mensen en middelen. Op het snijvlak van data en systemen en mens en maatschappij ontstaan al snel complexe vraagstukken.

Door onze expertise op digitale veiligheid en digitale transformatie kunnen wij u helpen bij het realiseren van strategie en beleid, governance, menselijk kapitaal en capabilities voor digitale veiligheid. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het inrichten van een publiek-private ketensamenwerking.

Meer weten?

Bel ons direct of stuur een vraag.

Stuur een vraag

Van visie, strategie en beleid naar realisatie van digitale veiligheid

We helpen u grip te krijgen op complexe uitdagingen op het gebied van digitale veiligheid, cybersecurity en/of cybergevolgbestrijding. We coördineren en realiseren grote verbeteringen en verankeren die binnen uw proces van continue verbetering. Dit door stapsgewijs uw visie en strategie te vertalen naar realistische doelen en inspanningen. Daarnaast helpen wij u met visie- en planvorming, beleidsontwikkeling en de uitvoering en implementatie.

Publiek-private ketensamenwerking bij digitale veiligheid

De verantwoordelijkheid om Nederland digitaal veilig te maken, ligt zowel bij publieke als private organisaties. Daarnaast geeft de digitale connectiviteit tussen overheden en bedrijven aanleiding tot verdere samenwerking op het publiek-private snijvlak. Overweegt u een ISAC of een CERT/CSIRT op te zetten? Of wilt u gebruik maken van gezamenlijke SOC-SIEM-oplossingen? Berenschot helpt u bij het (verder) inrichten of versterken van publiek-private samenwerking in uw sector of bij het mobiliseren van kennis tussen overheden en bedrijven.

Menselijk kapitaal en capabilities voor digitale veiligheid

Organisaties zetten technologische oplossingen in om de digitale veiligheid te vergroten. De ‘human factor’ is echter doorslaggevend. Cultuur, kennis en vaardigheden en leiderschap zijn dé succesfactoren die bepalen of organisaties en ketens in staat zijn adequaat te reageren bij bron- en effectbestrijding. Wij kunnen u helpen met assessments, masterclasses, scenario-trainingen, lezingen en workshops. Met deze interactieve diensten dragen wij bij aan het creëren en vergroten van cyberawareness.