Luuk Stadhouders | Berenschot

Managing consultant

Luuk Stadhouders

Basis op orde, schade beperken en snel herstel bij digitale incidenten met impact op onze (nationale) veiligheid.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Luuk

Mijn ervaring, deskundigheid en visie op het snijvlak van 'safety' en 'security' zet ik graag in om onze klanten verder te helpen. Mijn kracht ligt in het verbinden van de technische en bestuurlijke wereld bij complexe vraagstukken met maar één doel: de basis op orde, schade beperken en snel herstel.

Ik werk aan de nationale veiligheid en cybersecurity bij vitale en niet-vitale sectoren en help om de impact van cyberincidenten te beperken. Ik stel overheden en het bedrijfsleven in staat hun security posture, incident management en response te verbeteren en cybersecurity bij organisaties en in netwerken op orde te krijgen en te houden.

Dit doe ik via een combinatie van kennis van de informatiebeveiliging, risicomanagement en ruime ervaring binnen het (digitale) veiligheidsdomein en (nationale) crisismanagement in nauwe samenwerking en aansluiting met publieke en private organisaties.

Gerelateerde inzichten