Luuk Stadhouders | Berenschot

Managing consultant

Luuk Stadhouders

Grip op (strategische) risico's op het gebied van (digitale) veiligheid door incident management en integraal risicomanagement.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Luuk

Met mijn achtergrond op het gebied van informatiebeveiliging, cybersecurity en openbare orde en veiligheid combineer ik ruime praktijkervaring met de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices. Mijn kracht ligt in het verbinden van de technische en bestuurlijke wereld bij complexe vraagstukken.

Ik help overheden en het bedrijfsleven om grip te krijgen op (strategische) risico’s, te komen tot uitvoerbare strategieën en innovatieve en praktische oplossingen op het snijvlak van ‘safety’ en ‘security’. Het gaat daarbij niet alleen om het inrichten van organisaties, het verbeteren van samenwerking, ketens of processen of om voorbereid te zijn op incidenten, maar ook - of juist - het creëren van adaptieve high performing response teams in een voortdurend veranderend dreigingslandschap.