Crisismanagement in ziekenhuizen: hoe nu verder? | Berenschot nieuws

Crisismanagement in ziekenhuizen: hoe nu verder?

Nieuws
Zorg Uitrusten Na Operatie Ziekenhuis

Deel dit nieuwsartikel

Datum

06 december 2022

Leestijd

2 minuten

Eén van de grootste zorgen voor ziekenhuizen zijn mogelijke incidenten in het digitale domein, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Marlous Verheul (Berenschot) naar de impact van corona op planvorming in ziekenhuizen. Zij was op 22 november een van de sprekers tijdens de netwerkochtend rond crisismanagement in ziekenhuizen, georganiseerd door Berenschot in het Van der Valk Hotel Utrecht. Daar discussieerden crisis-, OTO- en calamiteitencoördinatoren van organisaties uit heel Nederland over de voorlopige resultaten van dit onderzoek.

Verschillende oplossingen

Die discussie ging onder meer over vragen als: Hoe kan het dat ziekenhuizen met verschillende oplossingen zijn gekomen? In welke mate heeft schaalgrootte daar invloed op gehad? In hoeverre werd Covid-19 na de eerste golf nog als crisis beschouwd? Na de presentatie van Verheul volgden twee interactieve workshops, verzorgd door Luuk Stadhouders (Berenschot) en Mitchell Sudmeijer van Z-CERT (in januari 2020 aangewezen als computer emergency response-team voor de gehele zorgsector). Zij verkenden samen met de deelnemers hoe ziekenhuizen zich adequaat kunnen voorbereiden op cybercriminaliteit. Hoe krijg je als crisismanager een goed beeld van een dreiging of incident? Hoe voer je het gesprek met de IT’er? En hoe richt je incident- en crisismanagement het beste in? Hoe verhoudt zich dat tot business- of zorgcontinuïteit, hoe krijg je dat werkend?

 

Business continuity management

In een andere zaal verzorgden Janneke Bootsma, Rianne Zivali (beiden Berenschot) en Auke Nicolaï (Z-CERT) een workshop over business continuity management (BCM) in ziekenhuizen. Zij belichtten het verschil tussen BCM en zorgcontinuïteit, hoe je als organisatie BCM aanpakt en wat dit voor de samenwerking en communicatie tussen verschillende ziekenhuisafdelingen kan betekenen. Hoe blijf je elkaar vinden en maak je de mogelijke impact van een digitale crisis helder? En hoe kan een Business Impact Analyse daarbij helpen? Aan de hand van stellingen werd verkend hoe ziekenhuizen aankijken tegen BCM in crisistijd. Ook werden best practices gedeeld met betrekking tot scenariodenken en het treffen van voorbereidingen voor uitval van nutsvoorzieningen. Z-CERT ging daarbij in op de Gecoördineerde Regionale Cyberrespons voor de Zorg (cyber GRIP) als systematiek voor afhandeling van een cyberincident in de keten.

Na de workshops introduceerde bestuurder Charlotte de Schepper de Nationale Zorgreserve. Zij bouwen aan lokale communities van zorgreservisten - voormalige zorgprofessionals - die inzetbaar zijn als een zorgorganisatie niet langer de gewenste zorg kan leveren. De ochtend werd afgesloten met een netwerklunch.

Vervolgbijeenkomst

Berenschot is van plan om in het voorjaar van 2023 een vervolgbijeenkomst te organiseren, met nog meer ruimte voor deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Interesse? Meld je dan aan bij Janneke Bootsma via j.bootsma@berenschot.nl. Je kunt bij haar ook terecht voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief