Opleiden, trainen, oefenen in crisismanagement | Berenschot

Dienst

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) in crisismanagement

OTO aan de hand van interactieve oefensituaties en simulaties, praktische modellen en instrumenten.
Afbeelding - Opleiden, trainen, oefenen (OTO) in crisismanagement

De menselijke factor in crisismanagement

Hoe goed uw organisatie ook heeft nagedacht over haar crisisstructuur en -werkwijze, tijdens een crisis maken uw mensen het verschil. Maar hoe zorgt u dat inzichten en ervaringen beklijven? En dat ervaren krachten in de crisisorganisatie leergierig en ontwikkelbereid blijven, ook als zij voor de zoveelste keer de leercyclus doorlopen?


Wij helpen u bij het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van uw medewerkers, zodat zij goed voorbereid zijn op een crisissituatie. Onze dienstverlening is sterk gebaseerd op ervarend leren. Mensen leren namelijk het meest effectief door zelf te doen, vervolgens te reflecteren en dan weer verder te oefenen. Dit doen wij aan de hand van interactieve oefensituaties en simulaties, praktische modellen en instrumenten. Uw medewerkers worden ondersteund door adviseurs met jarenlange ervaring in het werkveld veiligheid en crisismanagement.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Crisistraining en opleiding

Wij bieden verschillende opleidingen, trainingen en oefeningen op tactisch en strategisch niveau voor: veiligheidsregio’s, gemeenten, waterschappen, rijksoverheid, ZBO’s, Uitvoeringsorganisaties en (BRZO) bedrijven. Daarnaast ondersteunen wij nationale en internationale bedrijven in onder andere de ICT- en financiële sector in het omgaan en voorkomen van verstoringen, incidenten en crises.

Opleiden en trainen in crisissituaties

Als crisissituaties dit vereisen, ontwikkelen wij een versneld OTO-programma voor uw organisatie. Dit gemengde leerprogramma bestaat onder andere uit e-learning modules, online oefeningen en gesimuleerde crisisvergaderingen.

Extra capaciteit tijdens crisis

Is uw organisatie nog niet crisisbestendig en zoekt u direct hulp? Wij bieden hands-on ondersteuning op het gebied van leiding en coördinatie, het maken van scenario’s, crisiscommunicatie en informatiemanagement. Dit doen wij zowel op afstand als op locatie.