Integraal (security & safety) risicomanagement | Berenschot

Dienst

Integraal (security en safety) risicomanagement

Om uw organisatie naar het volgende niveau van digitale volwassenheid te tillen, helpen wij u met uw integraal risicomanagement.

De toenemende verwevenheid tussen de digitale en fysieke wereld maakt het voor organisaties steeds complexer om zicht en grip te krijgen op de risico’s. Daardoor neemt het belang van geïntegreerd of integraal risicomanagement alsmaar toe, terwijl organisaties nog vaak geneigd zijn hun risico’s ad hoc en gefragmenteerd te beheersen. Falende risicobeheersing bij overheden kan niet alleen de continuïteit van dienstverlening in gevaar brengen, maar daarmee ook de burger, zeker wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding komt. Effectief integraal risicomanagement, op basis van een eenduidig conceptueel raamwerk en multidisciplinaire aanpak, biedt nieuwe kansen voor de effectiviteit en slagkracht van overheidsorganisaties.

Meer weten?

Bel ons direct of stuur een vraag.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Integraal risicomanagement gaat uit van een holistische en multidisciplinaire beheersing van risico’s. Juist op het gebied van digitale veiligheid en weerbaarheid is zicht op en inzicht in het strategisch en operationeel niveau bij de bron, en op het mogelijke effect zowel binnen als buiten uw organisatie essentieel.

Om uw organisatie naar het volgende niveau van digitale volwassenheid te tillen, helpen wij u met uw integrale risicostrategie, de architectuur, inrichting en integratie van risicomanagement en met (strategische) risicoanalyses om de belangrijkste risico’s te identificeren. Ook prioriteren wij het dreigingslandschap en helpen wij de huidige security posture en ambities in kaart te brengen.