Informatiebeveiliging Kennisnet | Berenschot cases

Plan van aanpak informatiebeveiliging en cybersecurity voor Kennisnet

Case
Plan van aanpak informatiebeveiliging en cybersecurity voor Kennisnet

Deel deze case

Datum

18 mei 2021

Opdrachtgever

Kennisnet

Als onderwijssector met duizenden schoolbesturen de volgende stap zetten in informatiebeveiliging en cybersecurity. Bepalen wat daarvoor nodig is op korte en lange(re) termijn. Prioriteiten aanbrengen en aangeven in welke samenhang activiteiten moeten worden uitgevoerd. Kennisnet gaf ons de opdracht deze ambitie uit te werken en om te zetten in concrete activiteiten, inclusief financiële onderbouwing.

Kennisnet ondersteunt scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij een professionele inzet van ICT. Gezien de toenemende dreigingen en incidenten, wil Kennisnet als sector een volgende stap zetten in informatiebeveiliging. Daarbij heeft de organisatie te maken met een sterk gedifferentieerde sector, met instellingen die tegelijkertijd een vrij homogene infrastructuur kennen en veelal dezelfde of vergelijkbare software gebruiken. De vraag is verder hoe je oog houdt voor ieders eigen verantwoordelijkheid en toch centraal de sector versterkt.

Plan voor zeven jaar

Kennisnet vroeg ons eind 2020 deze ambitie vorm te geven, onder meer vanwege onze ruime ervaring, kennis en goede referentieprojecten uit andere sectoren. Op korte termijn was een globale strategie en kostenraming nodig, die in de maanden daarop nader werden geconcretiseerd. Doel was te komen tot een plan voor de komende zeven jaar voor de gehele po- en vo-sector.

Cocreatie

In onze gefaseerde aanpak zijn we uitgegaan van een stevige positionering en investering van Kennisnet. Dankzij deze cocreatie konden gezamenlijke kennis en expertise direct worden omgezet in concrete activiteiten en was het mogelijk voorgestelde activiteiten meteen te valideren. De gezamenlijke focus, prioritering en sturing leidden ertoe dat vastgestelde tussenresultaten in de vorm van uitgewerkte modules conform planning werden gehaald.

Direct toepasbaar

Geen onderzoek of verkenning, maar een praktische, modulaire uitwerking. En het mooiste: Kennisnet heeft stappen gezet qua ontwikkeling én is in staat zelf de volgende stappen te zetten. Dit dankzij een direct toepasbaar plan van aanpak met prioriteiten, samenhang en kostenraming.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?