Luuk Stadhouders | Berenschot

Managing consultant

Luuk Stadhouders

Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van cybersecurity, openbare orde en veiligheid, incident response en crisismanagement ondersteun ik organisaties en ketens in het versterken van de digitale veiligheid en weerbaarheid.
Afbeelding - Luuk Stadhouders

Over Luuk

Mijn kracht ligt in het verbinden van de technische aan de bestuurlijke wereld bij complexe vraagstukken op het snijvlak van safety en security. Een snijvlak waar samenwerking tussen de publieke en private sector bovendien veelvuldig voorkomt. 

Het organiseren van het leren en het organiseren van samenwerking is dé manier om Nederland digitaal veilig te houden: de basis op orde, schade beperken en snel herstel. Ik werk samen met overheden en het bedrijfsleven om te komen tot slimme oplossingen en praktische daden, de impact van cyberincidenten te beperken en digitale weerbaarheid te verhogen.

Als adviseur en trainer werk ik vanuit de filosofie dat technische oplossingen zonder menselijke factor geen oplossingen zijn. Hierbij combineer ik kennis van en expertise op informatiebeveiliging, cybersecurity, risicomanagement en incident- en crisismanagement met ruime ervaring binnen het (digitale) veiligheidsdomein. Digitale veiligheidsvraagstukken vragen immers om integrale oplossingen. 

Gerelateerde inzichten