Incidentenmanagement en evaluatie | Berenschot

Dienst

Incident management en -evaluaties

Bij het vergroten van de weerbaarheid dient u te kijken naar de gehele keten van organisaties. Wij helpen op het gebied van incidentmanagement en -evaluaties bij digitale incidenten.

Om verstoringen en incidenten in de fysieke wereld te managen, zijn een uitgebreide crisisorganisatie, talloze voorzieningen en allerlei wettelijke regels voorhanden. Bent u voldoende voorbereid op onverwachte gebeurtenissen in uw IT-omgeving? Heeft u zicht op de impact op uw infrastructuur of de fysieke wereld binnen én buiten uw organisatie? Gevolgen van digitale verstoringen of aanvallen kunnen zich als een olievlek verspreiden. Bij het vergroten van de weerbaarheid dient u dus altijd te kijken naar de gehele keten van organisaties. Op het terrein van cybersecurity krijgt een dergelijke voorbereiding echter weinig aandacht.

Wij helpen u op het gebied van advies en training voor een weerbare organisatie en lerende professionals. Ook helpen wij u op het gebied van crisiscommunicatie en de evaluatie van digitale incidenten. Wij combineren inhoudelijke kennis van bestuur, recht en technologie, digitale transformatie,  cybersecurity, crisismanagement, informatiemanagement en risicobeheersing met jarenlange ervaring met het openbaar bestuur. Onze opdrachtgevers komen uit de financiële sector (banken), het onderwijs en het openbaar bestuur (ministeries, gemeenten, veiligheidsregio’s en waterschappen).

Meer weten?

Bel ons direct of stuur een vraag.

Stuur een vraag
Wat we doen

Onze dienstverlening