Inrichten van de crisisorganisatie | Berenschot

Dienst

Inrichten van de crisisorganisatie

Adequaat en effectief reageren op een crisissituatie.
Afbeelding - Inrichten van de crisisorganisatie

Vormgeven van de crisisorganisatie

Binnen de veiligheidssector is het essentieel dat u op ieder moment adequaat en effectief kunt reageren op een crisissituatie. Een goed functionerende organisatie is hierbij van groot belang. De staat van taken, processen en crisisplannen, een nieuwe inrichting van uw organisatie of zelfs een fusie. Het heeft allemaal impact op uw organisatie, de medewerkers en de samenwerking met ketenpartners.

Wij helpen uw crisisorganisatie vorm te geven, zodat u optimaal kunt handelen wanneer dat nodig is. Op basis van uw organisatievraag stellen wij een multidisciplinair team samen, waarbij we onze inhoudelijke expertise en ervaring binnen de veiligheidssector combineren. Mede daardoor kunnen wij uw crisisorganisatie goed laten aansluiten op de praktijk.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Inrichting crisisorganisatie

Wij helpen u bij de inrichting en het ontwerp van uw (crisis)organisatie, management development en planvorming. Daarnaast kunnen we u begeleiden bij een fusie of samenwerking.

Ontwikkelen van (nationale) crisisplannen

Onze adviseurs zijn ervaren in het ontwikkelen van (nationale) crisisplannen en de vormgeving van verantwoordingsmechanismen.

Optimaliseren van de crisisorganisatie

Middels een toetsing van de bedrijfscontinuïteit en prestatiemeting, lichten we uw organisatie door op kwaliteit. Vervolgens helpen wij u de primaire organisatie- en werkprocessen te optimaliseren.

Leveren van extra capaciteit

Is uw organisatie nog niet crisisbestendig en zoekt u direct hulp? Wij bieden hands-on ondersteuning op het gebied van leiding en coördinatie, het maken van scenario’s, crisiscommunicatie en informatiemanagement. Dit doen wij zowel op afstand als op locatie.