Impactscan Digital Decade | Berenschot

Dienst

Impactscan Digital Decade

In het huidige digitaal decennium staat organisaties een heel pakket aan digitale wet- en regelgeving te wachten. Met onze scan verkrijgt u inzicht in de impact ervan op uw organisatie.
Man bekijkt onderzoek naar doelmatigheid bij de gemeente

Het fundament voor de Nederlandse kaders voor digitalisering wordt in toenemende mate gelegd door de Europese Commissie. De nadruk ligt daarbij op digitale autonomie voor burgers, gegevensbescherming en duurzame digitale transformatie. Het risico van niet op tijd invulling geven aan deze digitaliseringsopgave is een steeds verder vollopend stuwmeer: uw organisatie wordt overspoeld of loopt vast. Belangrijke vragen zijn nu dan ook:

  1. Hoe blijf je als organisatie in control? Het gaat om overzicht over aankomende wet- en regelgeving, en inzicht in de impact ervan op uw organisatie en dienstverlening.
  2. Waar is een integrale aanpak mogelijk? De Europese verordeningen, richtlijnen en nationale wet- en regelgeving zijn complementair, overlappen elkaar deels of werken zelfs op elkaar in.

Sommige wetten, zoals de Single Digital Gateway en de Data Governance Act, zijn al (gedeeltelijk) in werking getreden. Komende jaren staan onder meer de AI Act en de eIDAS 2.0 op stapel.

Impactscan digitale wet- en regelgeving

Met onze impactscan brengt u overzichtelijk in kaart hoe ver uw organisatie is in de implementatie van digitale wet- en regelgeving. Onze adviseurs beschikken over juridische expertise, kennis van het openbaar bestuur en expertise rond de digitale transformatie. Zij zijn daardoor als geen ander in staat u concrete handvatten aan te reiken.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Onze werkwijze

Stappenplan impactscan Digital Decade

De impactscan Digital Decade is gericht op het leveren van inzicht en overzicht: welke doelgerichte stappen kan uw organisatie zetten, in welke volgorde en wat is daarvan de impact? Hiertoe interviewen wij teams binnen uw organisatie en nemen vragenlijsten af. Zo maken wij per wet inzichtelijk 1) in hoeverre uw organisatie voldoet aan de minimale vereisten van de wet en 2) wat de ambitie van uw organisatie is. Onze analyse, neergelegd in een rapportage, delen en verifiëren wij met de organisatie. Vervolgens werken wij de vereiste vervolgstappen in een uitvoeringsagenda.

Met het rapport en de uitvoeringsagenda in de hand heeft u niet alleen inzicht in de impact van wat er op uw organisatie afkomt, maar kunt u ook gerichte stappen zetten in het realiseren van de juiste ‘capabilities’ op het vlak van bijvoorbeeld informatievoorziening, organisatie en dienstverlening. Desgewenst kunnen wij u ondersteunen in de daadwerkelijke implementatie van de uitvoeringsagenda.

Rising sun

Om (over)zicht te krijgen op toekomstige digitale wetgeving hebben we een Rising Sun opgesteld. Met deze Rising Sun komt in beeld welke algemene wetten eraan komen en op welke thema’s ze actie vereisen. De infographic is vrijblijvend te downloaden. 

overzicht digitale wetgeving