Integraal plan organisatieontwikkeling gemeente | Berenschot cases

Integraal plan voor organisatieontwikkeling gemeente

Case
Integraal plan voor organisatieontwikkeling gemeente

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

100+ gemeente

Hoge ambities, grote maatschappelijke uitdagingen en de wens om wendbaarder en professioneler te acteren. Dat vraagt om een ontwikkelplan als richtsnoer voor de komende jaren. Maar hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en breng je samenhang aan in alle initiatieven? Een gemeente in het westen van Nederland schakelde Berenschot in om hiervoor een aanpak te ontwikkelen.

Samenwerkings- en sturingsvragen

De gemeente is volop in beweging en heeft een hoog ambitieniveau. Voor grote maatschappelijke thema’s kiest zij bijvoorbeeld steeds vaker voor opgave- en gebiedsgericht werken over clustergrenzen heen. Dit stelt de gemeentelijke organisatie voor nieuwe samenwerkings- en sturingsvragen. Daarnaast wil de gemeente haar organisatie wendbaarder maken en verder professionaliseren. Hiertoe werd Berenschot gevraagd de gemeente te begeleiden in het realiseren van een ontwikkelplan voor de organisatie dat richting geeft voor de komende jaren. De uitdaging was om het nieuwe directieteam op één lijn te krijgen en samenhang te creëren in alle lopende initiatieven.

Coproductie

Het project werd opgepakt als coproductie van Berenschot en interne organisatieadviseurs. Op basis van meerdere sessies met het directieteam hebben we een gezamenlijke ambitie opgesteld, en de richting bepaald voor een aantal openstaande organisatievraagstukken. Te denken valt aan sturing op horizontale opgaven, gebiedsgericht werken en span of control van leidinggevenden. Vervolgens hebben we deze richting getoetst en aangescherpt in de organisatie. Met de bedrijfsvoering hebben we gezorgd voor samenhang en versterking in lopende initiatieven. Door te prioriteren met het directieteam zijn niet alleen nieuwe cruciale projecten in gang gezet, maar ook bestaande minder urgente projecten getemporiseerd of stopgezet.

Eenduidige lijn

Het resultaat was een gedragen ontwikkelplan waarin de gemeente de lijnen uitzet voor de ontwikkeling in de komende jaren, met een concrete uitwerking voor het eerste jaar. Een integraal plan ook, met aandacht voor zowel (be)sturing, organisatie als ontwikkeling van leiderschap, cultuur en medewerkers. Met het directieteam als eigenaar van het ontwikkelplan ontstaat een eenduidige lijn voor ontwikkeling van de organisatie en neemt het directieteam gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiervoor. Daarnaast zijn we vanwege de coronacrisis overgeschakeld op digitale sessies, waarin we op een efficiënte en effectieve manier input kregen vanuit alle clusters in de organisatie. Dit proces, onderdeel van de gewenste organisatieontwikkeling, heeft de integraliteit en wendbaarheid van de gemeentelijke organisatie vergroot.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?