Excellente publieke organisaties | Berenschot

Dienst

Excellente publieke organisaties

Excelleren door inhoudelijke opgaven en verandering te vertalen naar een passende, wendbare en lerende organisatie.
Afbeelding - Excellente publieke organisaties

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en steeds wijzigende behoeften van bestuur en stakeholders moeten publieke organisaties wendbaar en slagvaardig zijn. Daarnaast vraagt het toenemend aantal inhoudelijke opgaven om minder bureaucratie, meer maatwerk en versterken van de professional. Organisaties in het openbaar bestuur hebben dus te maken met veel ontwikkelingen tegelijkertijd.

Wij helpen uw organisatie te excelleren door inhoudelijke opgaven en verandering in de omgeving te vertalen naar een passende, wendbare en lerende organisatie. Dit doen we op een integrale manier waarin we zowel de hardere organisatie-aspecten (sturing, structuur & bedrijfsvoering) in samenhang met zachte aspecten (leiderschap, cultuur & gedrag) oppakken. Hierbij hebben we oog voor de maatschappelijke en bestuurlijke context en weten we echte verandering te realiseren. Samen met u, uw medewerkers en partners werken we aan het verwezenlijken van uw organisatiedoelstellingen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Evaluatie en advies

Wij evalueren de huidige governance en organisatie-inrichting. Met behulp van onze benchmarks adviseren wij u over de doorontwikkeling van uw organisatie.

Organisatieontwerp en inrichting

Wij helpen u bij het ontwerp en de inrichting van uw organisatie(onderdeel). Daarnaast ontwerpen en begeleiden wij zelforganiserende teams dan wel de implementatie van agile werken.

Veranderprogramma's

Wij helpen uw organisatie te veranderen. Dit doen wij door met behulp van ontwikkel -, leiderschaps - en cultuurprogramma’s op maat.

Verbeteren van sturing en governance

Wij scherpen uw sturing en governance aan, zodat u uw inhoudelijke ambities en opgaven beter kunt realiseren. We helpen u bij het implementeren van opgavegericht werken, digitale transformatie dan wel datagestuurd werken.

Reorganisatie

Wij ondersteunen u bij het realiseren van reorganisaties.