Roeland Stolk, Managing director | Berenschot

Managing director

Roeland Stolk

Originele en vasthoudende procesbegeleider en manager, die het liefst de taaiste puzzels te lijf gaat. Sociaal en prikkelend qua stijl, zodat er altijd een oplossing ontstaat die én inhoudelijk klopt, én wordt uitgevoerd.
Afbeelding - Roeland Stolk

Over Roeland

Ik ben als managing director verantwoordelijk voor de Openbaar Bestuur praktijk van Berenschot. Berenschot is voor mij de ideale werkomgeving: intellectueel uitdagend én praktisch, gericht op echte maatschappelijke vraagstukken. Mijn aandacht gaat vooral uit naar het samenspel tussen digitalisering, juridische borging en bestuurskundige innovatie. Kortom: de lastige en taaie vragen over hoe onze democratie en onze overheid kan sturen op opgaven

Ik ben daarbij op m’n best in een ontwikkelomgeving, waarin ik met een team met collega’s én mensen van de klant in nauwe samenwerking bouw aan oplossingsrichtingen. Daarbij is het meestal mijn rol een hoofdlijn van redeneren te ontwikkelen, de grote lijnen uit te zetten en te bewaken dat we ook de goede kant op blijven gaan. Voor mij zijn loyaliteit en eerlijkheid belangrijk: naar klanten maar zeker ook naar Berenschot.

Naast mijn werk bij Berenschot ben ik ook decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en commissaris van een GGZ instelling.

 

Gerelateerde inzichten