Conferentie Stelselsturing met TMG van het Rijk | Berenschot

Werkconferentie biedt handvatten voor stelselsturing

Nieuws
Werkconferentie biedt handvatten voor stelselsturing

Deel dit nieuwsartikel

Datum

15 oktober 2021

Leestijd

1 minuut

Leden van de TMG van het Rijk namen deel aan de online werkconferentie ‘Werken aan stelselvereenvoudiging’. Doel was dit thema vanuit diverse perspectieven te belichten en na te denken over stelselsturing en de eigen rol daarbinnen.

Maandag 11 oktober nam een dertigtal leden van de Top Management Groep (TMG) van het Rijk deel aan de online werkconferentie ‘Werken aan stelselvereenvoudiging’, georganiseerd door de Algemene Bestuursdienst (ABD) en Berenschot. Doel was dit thema vanuit diverse perspectieven te belichten en met elkaar na te denken over stelselsturing en de eigen rol daarbinnen. “Het ontwikkelen van gezamenlijke taal en perspectief op stelsels leidt tot extra handelingsperspectieven”, aldus een van de deelnemers.

Dezelfde wensen

Stelselvereenvoudiging, de burger meer betrekken, meer aandacht voor de uitvoering. Voor de diverse Nederlandse stelsels – variërend van sociale zekerheid tot handhaving, stikstof en rechtsbijstand – bestaan dezelfde wensen. De centrale vraag tijdens de werkconferentie was dan ook: is het mogelijk een interdepartementale taal en dito perspectief op stelsels te ontwikkelen? Met als uiteindelijk doel dat deelnemers binnen de eigen organisatie én interdepartementaal een goed gesprek over stelsels en stelselsturing kunnen voeren. “Hiervoor wilden we hun nieuwe inzichten en een handelingsperspectief aanreiken, maar ook ruimte bieden voor kritische zelfreflectie”, aldus Frederik van Dalfsen, teamlead Openbaar Bestuur bij Berenschot en een van de sprekers tijdens de werkconferentie.

De werkconferentie startte met een welkom door Marjolein Voslamber (directeur management development Rijk/plv. DG ABD), die ook het doel van de bijeenkomst uiteenzetten. Marieke van Wallenburg (DG overheidsorganisaties) schetste vervolgens de overheidsopgaven en de relevantie van stelsels daarbij, waarna Roeland Stolk en Frederik van Dalfsen (beiden Berenschot) een andere manier van denken over stelsels belichtten. Om de materie verder te verkennen, volgden daarna verdiepende gesprekken in kleine groepjes, steeds toegespitst op één stelsel. Tot slot werden de resultaten plenair gedeeld en afspraken over een verdere uitwerking voor de TMG gemaakt.

De werkconferentie is een activiteit van de inhoudelijke Berenschot-tafel ‘Stelsels, netwerken en arrangementen’.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?