Opgavegericht publieke waarde realiseren | Berenschot

Opgavegericht realiseren van publieke waarde

Artikel
Opgavegericht realiseren van publieke waarde

Deel dit artikel

Datum

26 maart 2021

Leestijd

2 minuten

Het openbaar bestuur bestaat uit 389 autonome overheden. Zij formuleren zelf, in samenwerking met elkaar én in samenspraak met de samenleving opgaven. Daarop realiseren ze publieke waarde. Dat is niet eenvoudig! Kennis, meningen en belangen buitelen over elkaar heen. De digitale transformatie schept mogelijkheden, maar creëert ook verwachtingen. Dat maakt het uitdagend om te bepalen wat je moet doen én hoe je het moet doen.

Onze domeinteams veiligheid & crisismanagement, sociaal domein, fysiek domein, klimaat en kunst & cultuur zien allemaal dat de verantwoordelijkheden van overheden toenemen, zeker ten tijde van de Corona-pandemie. Ook opgaven die lang vooruit geschoven zijn, moeten nu gerealiseerd worden, denk aan de energietransitie, de klimaatopgave, de woningbouwopgave en financiering van de zorg. Er zijn (internationale) akkoorden gesloten die maken dat snelle actie nodig is. Acties waarop overheden nog kennis missen. Acties die de grenzen van de eigen bevoegdheden overschrijven. Acties die vragen om nieuwe werkwijzen en digitalisering. Om daarmee publieke waarde te realiseren.

Schaalverwarring en regionalisering eist deugdelijke samenwerking

Doordat de grenzen van de eigen bevoegdheden moeten worden overschreden ontstaat ‘schaalverwarring’.  Wie weet nog precies welke overheden voor welke vraagstukken en oplossingen aan de lat staat? Steeds vaker wordt een beroep gedaan op ‘’de regio’’. Praktisch leidt dit tot een toenemend aantal samenwerkingsverbanden en vragen over bestuurlijke toekomst van gemeenten. Het Rijk en provinciën werken aan betere stelsels waar met wetgeving, prikkels en communicatie samenwerking gestimuleerd wordt.

Afbeelding -

Opgavegestuurd werken en digitaal transformeren

Onze opvatting is dat ‘traditionele’ werkwijzen van de overheid onvoldoende aansluiten op het (samen) aanpakken van de opgaven waar we voor staan. Het moet en kan anders. Het organiseren van opgavegestuurd werken is de eerste belangrijke stap. Dat eist een digitale transformatie die niet alleen gaat over automatisering, maar die gaat over digitale innovaties in de primaire werkprocessen.

Versterken op participatie en communicatie

Er is noodzaak tot andere verbinding tussen overheid en maatschappij. De burger is mondiger en geinformeerder. Door sociale media is informatievoorziening sneller en vrijer, maar internet ontbeert ook een redactie die zin van onzin scheidt. Dat maakt het belangrijker dan ooit om samen met de samenleving te bepalen welke vraagstukken belangrijk en welke oplossingen wenselijk zijn. Dat betekent steeds meer aandacht voor participatie en communicatie.

Dat alles anders moet is onzin. Er gebeurt veel goeds. Overheden experimenteren en veranderen

Overheden versterken hun organisaties en richten zich op vakmanschap

Organisaties veranderen in deze context. In governance en structuur. In de manier waarop bedrijfsvoering en financiën georganiseerd zijn. Medewerkers worden getraind in netwerkvaardigheden en in datagedreven werken. De integriteit van bestuur en ambtenaren staat daarbij, juist in deze tijden, bijzonder in het aandachtsveld.

Berenschot bouwt mee aan publieke waarde

Dat alles anders moet is onzin. Er gebeurt veel goeds. Overheden experimenteren en veranderen. Ze zijn aan de slag met opgaven en doen praktijkervaringen op. Wij helpen met bovenstaande thema’s. Ons team combineert inhoudelijke kennis, met kennis van bestuurskunde, recht en data. We werken aan en vanuit een theoretisch kader: de jacht op publieke waarde. We staan voor u klaar en werken samen met uw mensen aan een beter openbaar bestuur.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief