Bestuurlijke toekomstoriëntaties | Berenschot

Dienst

Bestuurlijke toekomst gemeenten

Wij ondersteunen u bij de bestuurlijke toekomstoriëntatie van uw gemeente, zodat u op eigen kracht keuzes kunt maken.
visietraject gemeente

De toekomst van uw gemeente

Het zijn spannende tijden voor uw gemeente. U wilt investeren in het welbevinden van uw inwoners, de kwaliteit van hun leefomgeving, infrastructuur, de lokale economie en de ontwikkeling naar verduurzaming. En dat op zo’n manier dat de gemeenteraad verantwoordelijkheid kan nemen, de inwoners en maatschappelijke partners betrokken zijn en alle plannen werkbaar en uitvoerbaar zijn voor college en ambtelijke organisatie.

Hoe geeft u vorm aan de toekomst van uw gemeente? Is de huidige vorm van besturen en organiseren nog adequaat. Moet ingezet worden op slimmer samenwerken, ambtelijk fuseren of herindelen?

Ons advies; maak uw keuzes op eigen kracht. U houdt zelf de touwtjes in handen, maar kunt daarbij vertrouwen op ons als krachtige professionele partner die kennis, kunde en diverse ervaring uit de praktijk kan inbrengen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Verbindende toekomstvisietrajecten

Wij helpen u met het formuleren van een gedragen en verbindende toekomstvisie voor uw gemeente: strategisch, werkend voor langere tijd én met praktische (bestuurlijke) keuzes voor heldere prioriteiten. De toekomstvisie bestaat uit een feitelijke weergave van uw lokale opgaven en ambities, gecombineerd met opinies over kansen voor toekomstige ontwikkeling.

We betrekken de gemeentelijke organisatie, inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en buurgemeenten om kansen en belemmeringen te signaleren voor de prioriteitsstelling. Daarmee analyseren we de bestuurskracht van uw gemeente en kansen om die te verbeteren.

In dit traject brengen we bovendien uw gemeenteraad in positie om verantwoordelijkheid te nemen, werken we toe naar unaniem bestuurlijk draagvlak en toetsen we of keuzes werkbaar en uitvoerbaar zijn voor uw ambtelijke organisatie.

Advies, evaluatie en doorontwikkeling

Als enige adviesbureau in Nederland hebben wij praktijkervaring in vrijwel alle 17 fusie-organisaties die Nederland rijk is. We beschikken over de financiële benchmark Nederlandse Gemeenten en door onze stevige vergelijkende kennispositie kennen we alle valkuilen van alle samenwerkingsvormen vanuit gemeentelijk perspectief.

  • We helpen u uw afwegingen te ordenen en objectiveren. Daarbij begeleiden we het keuzeproces zodanig dat raad en college goed in positie zijn om te kiezen.
  • We ontzorgen naar behoefte in de transitie naar een herindeling, fusie-organisatie of een andere vorm van gemeentelijke samenwerking.
  • We treden op als genuanceerd (wettelijk) evaluator van samenwerkingsverbanden en denken mee over een toekomstgerichte invulling van bestuurlijke en/of ambtelijke fusie.

Leerprogramma Ambtelijk-bestuurlijk samenwerken

Berenschot heeft samen met gemeenten en provincies de aanpak ‘Ambtelijk-bestuurlijk samenwerken’ ontwikkeld. In drie modules werken we aan een effectiever samenspel tussen de gemeentelijke organisatie en haar bestuurders:

  1. Aftrap met inspiratie en leiderschap;
  2. Structuur waarbinnen krachtig resultaat- en opgavegericht en projectmatig gewerkt kan worden
  3. Leerprogramma dat aansluit bij de behoefte van uw gemeente. Zo zijn er gemeenten die zich primair richten op de ambtelijke organisatie. Andere gemeenten gaan ook met rolbewustzijn van college, gemeenteraad en griffie aan de slag.