Ambtelijk bestuurlijk samenwerken | Berenschot cases

Training ambtelijk bestuurlijk samenwerken

Case
Deelnemers training ambtelijk bestuurlijk samenwerken

Deel deze case

Datum

16 januari 2024

Opdrachtgever

Gemeente Westland en gemeente Vlakenburg aan de Geul

Een gemeente of provincie is geen bedrijf. Ambtenaren, griffier, burgemeester en wethouders en raadsleden moeten binnen een politiek-bestuurlijke context samen tot resultaten komen. Een goede samenwerking tussen ambtenaren en wethouders is hiervoor cruciaal. Ons leerprogramma brengt daarvoor drie elementen samen: de samenwerking tussen ambtenaren en bestuur, de samenwerking tussen college en gemeenteraad én leiderschap.

Samenwerking tussen ambtenaren en bestuur

Deelnemers leren met elkaar hoe het systeem van de verschillende rollen binnen een gemeente of provincie bedoeld is. Ook opgavegericht, projectmatig en zakelijk werken maken deel uit van het leerprogramma. Aan de hand van casuïstiek oefenen deelnemers hoe zij effectief met de rollen kunnen omgaan. Daarin gebruiken we inspirerende werkvormen. Denk aan rollenspellen met acteurs, waarbij de confrontatie niet wordt geschuwd. In één module brengt een wethouder of burgemeester bijvoorbeeld een casus in en komen ambtenaren in een pressurecooker tot een voorstel. De bestuurder reflecteert op de ingebrachte voorstellen. Deze reflectie leidt tot verdieping aan beide kanten en van de samenwerking. Ditzelfde traject doorlopen we met leden van directie en MT.

De training ABS is het vliegwiel voor innovatief werken in je team. Integraal werken aan effectiviteit, kwaliteit en dienstbaarheid, zeer waardevol!

- Anko Goudswaard, wethouder van de gemeente Westland

Samenwerking tussen raad en college

In een gezamenlijk leertraject van gemeenteraad, griffie, college en ambtelijke top gaan we in op hoe rollen en processen bedoeld zijn. Samen geven we handen en voeten aan rolinvulling, rolopvatting, procesvoering en ook bestuurscultuur en daaraan verbonden waarden en normen. Praktische en herkenbare voorbeelden en situaties maken het leertraject inspirerend en ook herkenbaar voor alle deelnemers. Verder krijgen opgavegericht werken en beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming alle aandacht in dit leertraject, net als de werking van commissies en een praktische inkleuring van dualisme.

Leiderschap

Regelmatig organiseren we leiderschapsbijeenkomsten, waarin naast secretaris en bestuurders ook gasten uit andere sectoren hun opwachting maken, zoals de kunst- of sportwereld. Zij bespreken de doelen van de organisatie-ontwikkeling waar de training Ambtelijk-Bestuurlijk Samenwerken deel van uit maakt, de behaalde resultaten en ervaren dilemma’s van de medewerkers in de organisatie. Dit versnelt de organisatieontwikkeling en bestuurlijke samenwerking in een dynamisch proces. Er wordt niet gesproken over maar mét elkaar, waarbij lastige vraagstukken niet uit de weg worden gegaan. Deze inspirerende en tegelijk praktische insteek stelt de ambtelijke organisatie in staat beter om te gaan met het bestuur. Dat het bestuur de richting bepaalt en de organisatie de deskundigheid kan inbrengen. En in de raadszaal wordt beter en opener naar besluiten toegewerkt.

In onze samenwerking bood Berenschot haar expertise, ervaring en een blik van buitenaf, zonder onze eigen mensen en onze couleur locale uit het oog te verliezen. Er is daadwerkelijk sámengewerkt en gebruikgemaakt van de kracht die al in de organisatie zat – én er was ruimte om elkaar in die samenwerking bij te sturen. Dat heb ik als heel waardevol ervaren.

- Guido Reehuis, gemeentesecretaris van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Interesse?

Nagenoeg alle gemeenten en provincies worstelen met ambtelijk bestuurlijk samenwerken. Graag maken wij samen met u een op uw gemeente of provincie toegesneden programma. Een programma dat inspireert en werkt!

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief